Skala

Skala (št. 691, leto XXXIX)

Sv. Jakob žito zori, čeravno se sonce kuja. Mogoče se kdo od zdaj že kar najstarejših faranov spominja tega sporočila iz šolskega učbenika? Ni ostalo pri naravnem dejstvu, treba je bilo razložiti slovnično in pri tem se je kaj rado zataknilo. Zdaj poletni svetnik ne straši več pri pouku, množično vabi ljudi v Compostelo. To slovečo Božjo pot slovesno omenja Prešeren in tako imenovana Jakobova pot vodi tudi skozi naše kraje.

Skala (št. 691, leto XXXIX) Read More »

Skala (št. 690, leto XXXIX)

»Ljubezen, ljubezen, … kako silna je ta ljubezen,« je besedilo ene izmed popevk. To še bolj drži, ko gre za Božjo ljubezen. Ko se ta Ljubezen zares dotakne posameznega človeka, je tako močna, da človek lahko zapusti svoj dom, starše in prijatelje in vse, na kar je bil srčno navezan, in enostavno odide: v bogoslovje, v samostan. Le kdo bi to razumel?

Skala (št. 690, leto XXXIX) Read More »

Skala (št. 687, leto XXXIX)

Jezus je pred obuditvijo Lazarja izrekel slovesne besede: »Jaz sem vstajenje in življenje« (Jn 11,25). Na veliko noč pa je Gospod zmagoslavno vstal iz groba. Kot Vstali govori: »Ne boj se! Jaz sem Prvi in Poslednji in Živi. Bil sem mrtev in, glej, živim na vekov veke in imam ključe smrti in podzemlja« (Raz 1,17-18). To je največje oznanilo vsakemu človeku.

Skala (št. 687, leto XXXIX) Read More »

Skala (št. 686, leto XXXIX)

V Katoliški Cerkvi bomo na pepelnično sredo, 14. februarja 2024, začeli postni čas, ki bo trajal štirideset dni (Iz štetja so izvzete nedelje v postnem času, saj za kristjane vsak nedeljski dan pomeni malo veliko noč). Postni čas bomo sklenili s praznovanjem velikonočnega tridnevja, ki se začne s krizmeno mašo na veliki četrtek dopoldne.

Skala (št. 686, leto XXXIX) Read More »