Verouk

Verouk je dejavnost v okviru domače župnije in se bistveno razlikuje od ostalih dejavnosti, ki jih vaš otrok obiskuje. Starši ste svoje otroke vpisali k verouku zaradi svoje osebne vere in pripadnosti Cerkvi.

Vpis k verouku (veroučno leto 2022/23) bo potekal v župnijski pisarni:

  • v ponedeljek, 5. 9. 2022, 15.00–18.00,
  • v četrtek, 8. 9. 2022, 8.00–10.00 in 15.00–18.00,
  • v petek, 9. 9. 2022, 16.00–18.00.

Vpis je za vse razrede in vse veroučence/ke. Otroke vpisujejo samo starši. K vpisu prinesite podpisano veroučno spričevalo. Takrat boste tudi poravnali prispevek na družino.

Vpis otrok v 1. razred verouka:

Starši, prinesite s seboj družinsko knjižico, kjer je vpisan krst vašega otroka. Če je nimate, ali če je bil otrok krščen v drugi župniji, prinesite od tamkajšnjega župnika potrdilo o krstu vašega otroka.


Razpored:

1. razred: sreda ob 16.00
2. razred: torek ob 16.00
3. razred: četrtek ob 14.00
4. razred: ponedeljek ob 14.00
5. razred: ponedeljek ob 15.00
6. razred: sreda ob 15.00
7. razred: torek ob 15.00
8. razred: četrtek ob 15.00
9. razred: četrtek ob 16.00
Mladinski verouk: petek ob 20.00


Na prvo sv. obhajilo se bo pripravljal 3. razred. Pomembno je, da starši otroka spremljate skozi vse leto in ne samo pred praznikom prvega svetega obhajila in svete birme. Opažamo namreč, da starši otroke zgolj pošiljate k sveti maši, sami pa nimate časa, ali kot je slišati od otrok, da imate vse že narejeno. Tukaj ne gre za opravljeno ali neopravljeno, temveč za življenje po veri in krščanski zgled. Pri krstu ste namreč obljubili, da boste otroke vzgajali v veri, da bodo spolnjevali božje zapovedi … Vemo, da je vzgoja najučinkovitejša takrat, kadar jo podkrepimo z zgledom.

Sveta maša – vabimo vas, da se redno skupaj z otrokom udeležujete obiska nedeljske svete maše. Pri maši se osebno srečamo z Gospodom, mu prinašamo svoje skrite prošnje in zahvale ter si »napolnimo baterije« za prihajajoč teden. Za reden obisk svete maše se šteje 80% obiska. Vsak mesec bomo pripravili družinske svete maše. Starši, vabimo vas, da tudi vi sodelujete ob župnijskih praznikih.


 Pravila veroučne šole:

  1. V veroučnem letu je za uspešen zaključek dovoljenih največ 7 ur odsotnosti.
  2. Če otrok manjka pri verouku, mu starši napišete opravičilo zadaj v zvezek.
  3. Listke nedeljskih in prazničnih sv. maš otroci lepijo v liturgične zvezke. Za prejem zakramentov je potrebno vsaj 80% obiska sv. maš.
  4. Za zvezek in liturgični zvezek so odgovorni veroukarji sami. Izgovorov o izgubljenem zvezku ne bomo tolerirali.
  5. V učilnici so otroci v copatih in ne uporabljajo raznih naprav (gsm, mp3, tabličnih računalnikov…), med veroukom se ne prehranjuje!
  6. Otroci lahko obiskujejo verouk, vendar je za prejem zakramentov potrebna redna udeležba pri nedeljskih in prazničnih sv. mašah. Samo reden obisk verouka ne zadošča.

Pravila ima vsaka resna trajna organizirana skupina, kar je tudi veroučna šola. Potrebna so iz naslova pravičnosti in jasnosti do vseh. Vsako leto se namreč najde nekaj posameznikov, ki ne razumejo, da so pravila v dobro vseh, da je to osnovni red, ki se zahteva od vseh veroučencev. Podoben red poznajo tudi drugje (v šoli, športu…) in je potreben za dosego ciljev. Tukaj gre predvsem za odsotnost in problem z urnikom verouka.

Težava nastane, ko marsikdo ne razume, da verouka preprosto ne moremo enačiti z neko obšolsko dejavnostjo. Že iz števila ur raznih treningov in vaj je to nepravično. Če bi bil verouk več ur na teden, potem bi se o tem lahko pogovarjali. V našem primeru, ko realno na teden nimamo niti ene cele ure verouka, bo moral popustiti učitelj glasbe ali trener. O tem se z njimi pogovorite starši.

Drugi vidik je vera, ki naj bi se pri verouku poglabljala. Gre za osebni odnos z Jezusom, ki presega vse naše druge odnose. To daje verouku posebno težo.

Pri nas je zaenkrat verouk še združen s prejemom zakramentov, zato je eden od pogojev za uspešen zaključek tudi obisk bogoslužja v okviru župnijskega občestva. To ne okrni našega družinskega življenja, ampak ga lahko le oplemeniti, saj preživimo nekaj minut na teden skupaj v posvečenem prostoru in posvečenem času, ko na poseben način prihaja Jezus na oltar pod podobo kruha in vina.

Ob vseh teh vsakoletnih razpravljanjih o redu v veroučni šoli, naj omenim, da se vedno vrtimo okrog nekaj procentov vseh veroučencev. Vsem tistim, ki dvomijo in imajo pomisleke in težave z redom naj pojasnimo, da večina učencev sprejema ta red povsem normalno, se ga tudi drži in se potrudi, da ima stvari opravljene kot je potrebno. Tudi večina staršev to razume in verjamem da tudi podpira, le tako je naše skupno prizadevanje za vzgojo lahko uspešno.

Nekatere družine ste nekoliko vezane tudi na druge župnije iz različnih vzrokov (stari starši, rojstne župnije, službe…), kar ni problem. Problem nastane, ko to traja celo leto ali večino leta, potem pa bi radi v našem občestvu prejeli zakramente. Takim staršem predlagamo, da otroka vpišete k verouku tja, kjer obiskujete bogoslužje. Tako boste najbolj dejavno in živo vključeni v občestvo verujočih.

Srečanja za starše in druge aktivnosti:

Starši boste o srečanjih obveščeni v rednih oznanilih. Ravno tako boste pri rednih oznanilih obveščeni o vseh drugih pomembnih dogodkih v zvezi z veroukom. V pomoč za lažje spremljanje in duhovno rast boste starši tudi povabljeni k pomoči v cerkvi in na srečanja.

Vse informacije lahko spremljate tudi na internetni strani župnije ali na facebook profilu župnije Radovljica.
V različnih obdobjih praznovanj (Božič, Velika noč) je vmesni čas brez rednega verouka. Takrat imate starši in veroučenci sijajno priložnost, da se duhovno pripravite s poglobljeno pripravo in sodelovanjem pri bogoslužju devetdnevnice, velikega tedna ali drugih pobožnosti (šmarnice, rožni venec). Odgovornost verske vzgoje je izključna pravica staršev in njihova dolžnost, verouk je pri tem zgolj pripomoček. Vsi drugi stojimo staršem samo ob strani, za pomoč, nasvet, ne moremo jih pa nadomestiti.