Kulturno društvo Sotočje

Kulturno društvo Sotočjeje bilo ustanovljeno leta 1999 z namenom, da širi znanje vseh, ki se s stališča kulture zanimajo za duhovna, etična, vzgojna, zdravstvena in druga vprašanja. Društvo spodbuja dialog in skrbi za spoznavanje, ohranjanje in negovanje kulturne dediščine in kulturnih vrednot.

V zadnjih šestnajstih letih je bilo društvo zelo aktivno, kar pričajo številni dogodki, ki so se zvrstili v okviru društva. Omenim naj dva odmevnejša dogodka: obisk ameriškega astronavta slovenskega rodu dr. Jerrya M. Linengerja in predavanje kardinala dr. Franca Rodeta z naslovom »Kaj je krščanstvo prispevalo k evropski civilizaciji?«.

Društvo mesečno organizira v Slomškovi dvorani Radovljiškega župnišča predavanja z različnih področij. Predavatelji so praviloma vrhunski strokovnjaki. Organiziramo debatne večere, koncerte v farni cerkvi sv. Petra v Radovljici, kulturne izlete, gledališke prireditve ter likovne in fotografske razstave v galeriji Kašča.

Podstat društva je krščanski svetovni nazor. Vendar društvo vključuje tudi pozitivno naravnane ljudi dobre volje, ki imajo drugačna prepričanja. Vsi, ki vas delo na kulturnem področju zanima ste vljudno vabljeni, da se društvu pridružite.