Koledar

POBOŽNOST KRIŽEVEGA POTA

petek, 3. aprila 2020, 18:30-19:00
cerkev sv. Petra, RadovljicaCVETNA NEDELJA - SLOVESNA SV. MAŠA

nedelja, 5. aprila 2020, 08:00-09:00
cerkev sv. Petra

Bogoslužje cvetne nedelje je slovesno, saj izraža veselje in navdušenje nad Kristusom, ki kot prinašalec miru na osliču prijaha v Jeruzalem. Pri sveti maši bomo prisluhnili pasijonu, ki opisuje Kristusovo trpljenje.

CVETNA NEDELJA - SLOVESNA SV. MAŠA Z BLAGOSLOVOM BEGANC

nedelja, 5. aprila 2020, 10:00-11:30
cerkev sv. Petra

Bogoslužje cvetne nedelje je slovesno, saj izraža veselje in navdušenje nad Kristusom, ki kot prinašalec miru na osliču prijaha v Jeruzalem. Pri sveti maši bomo prisluhnili pasijonu, ki opisuje Kristusovo trpljenje.

POBOŽNOST KRIŽEVEGA POTA

nedelja, 5. aprila 2020, 19:00-19:30
cerkev sv. Petra, RadovljicaKRIZMENA MAŠA

četrtek, 9. aprila 2020, 09:00-10:00
Ljubljana, stolna cerkev

Pri krizmeni maši nadškof z zborom duhovnikov blagoslovi krstno in bolniško olje, posveti krizmo, ki se uporablja za krščevanje, birmovanje in posvečenje duhovnikov. Ta dan je dan duhovništva, saj je Jezus na veliki četrtek postavil zakrament mašniškega posvečenja, zato pri krizmeni maši duhovniki obnovimo duhovniške zaobljube. Kdor je ta dan v Ljubljani, je lepo vabljen h krizmeni maši. Na veliki četrtek se spominjamo zadnje večerje, ki jo je Jezus obhajal s svojimi apostoli in nam sebe za vedno zapustil v skrivnosti evharistije. Ta dan Jezus postavi dva zakramenta: sveto evharistijo in mašniško posvečenje. Jezus je pri zadnji večerji svojim prijateljem umil noge in jim na konkreten način pokazal, kako naj bi tudi mi ljudem stregli in se v ljubezni priklonili do tal.

VELIKI ČETRTEK - OBREDI

četrtek, 9. aprila 2020, 19:00-20:00
cerkev sv. Petra

Veliki četrtek uvaja v sveto tridnevje. Je spominski dan dveh zakramentov: evharistije, to je spomin zadnje večerje in zakramenta mašniškega posvečenja. Jezus je pri zadnji večerji svojim prijateljem umil noge in na konkreten način pokazal, kako naj bi tudi mi ljudem stregli in se v ljubezni priklonili do tal.

VELIKI PETEK - KRIŽEV POT

petek, 10. aprila 2020, 15:00-15:45
cerkev sv. PetraVELIKI PETEK - OBREDI

petek, 10. aprila 2020, 19:00-20:00
cerkev sv. Petra

Veliki petek je dan strogega posta, dan, ko molčijo tudi orgle in zvonovi! Na ta dan se spominjamo Jezusove smrti na križu. To je edini dan v letu, ko ni svete maše. Obredje ima tri dele: besedno bogoslužje, češčenje križa in obhajilo. Duhovnik najprej v rdeči liturgični barvi (barva trpljenja) pred oltarjem v znamenje žalosti, da je Boţji Sin umrl za nas, pade na obraz, verniki pa pokleknejo. Vsi skupaj nekaj časa tiho premišljujemo Jezusovo trpljenje. Obredje velikega petka se nadaljuje z branjem pasijona in češčenjem križa. Naj bo naš poljub Kristusovih ran izraz naše ljubezni do Jezusa, ki je s križem odrešil vse ljudi. Vsak petek ob 15.00 se po cerkvah oglasijo zvonovi, ki nas spomnijo, da je Jezus umrl za nas, zato ob vsakokratnem petkovem zvonjenju ustavimo svoj korak in se v tišini svojega srca zahvalimo za to neizmerno Božjo ljubezen.

BLAGOSLOV OGNJA IN VODE

sobota, 11. aprila 2020, 07:00-07:30
cerkev sv. Petra

Ko mrtvega Jezusa položijo v skalnat grob in zavalijo pred vhod težek kamen, se začne sobotni počitek. Ta dan tudi v cerkvi ves dan častimo Jezusa v Božjem grobu. Ob 7.00 uri je blagoslov ognja in vode, s katerima verniki pokadimo in pokropimo domove, nato izpostavimo Sveto Rešnje Telo. Na veliko soboto se spominjamo Jezusa, ki je okusil smrt in šel s svojo dušo v bivališče umrlih, da bi pravičnim, ki so živeli pred njim v Stari Zavezi (Mojzes in preroki), odprl nebeška vrata. Na veliko soboto si poleg blagoslova jedil vzemimo čas tudi za češčenje Jezusa v Božjem grobu. Nabirka pri Božjem grobu je namenjena vzdrževanju svetišč v Sveti deželi.

BLAGOSLOV VELIKONOČNIH JEDIL

sobota, 11. aprila 2020, 13:00-13:20
Cajhnovo znamenje, Sp. Lancovo

Blagoslov velikonočnih jedil je obred ljudske pobožnosti, ki je namenjen temu, da se zavemo Božje dobrote in darov, ki smo jih prejeli od Boga, ter da začutimo Božjo bližino in navzočnost v vsakdanjem življenju.

BLAGOSLOV VELIKONOČNIH JEDIL

sobota, 11. aprila 2020, 13:30-13:45
cerkev sv. Lamberta, Lancovo

Blagoslov velikonočnih jedil je obred ljudske pobožnosti, ki je namenjen temu, da se zavemo Božje dobrote in darov, ki smo jih prejeli od Boga, ter da začutimo Božjo bližino in navzočnost v vsakdanjem življenju.

BLAGOSLOV VELIKONOČNIH JEDIL

sobota, 11. aprila 2020, 15:00-15:30
cerkev sv. Petra

Blagoslov velikonočnih jedil je obred ljudske pobožnosti, ki je namenjen temu, da se zavemo Božje dobrote in darov, ki smo jih prejeli od Boga, ter da začutimo Božjo bližino in navzočnost v vsakdanjem življenju.

BLAGOSLOV VELIKONOČNIH JEDIL

sobota, 11. aprila 2020, 16:00-16:30
cerkev sv. Petra

Blagoslov velikonočnih jedil je obred ljudske pobožnosti, ki je namenjen temu, da se zavemo Božje dobrote in darov, ki smo jih prejeli od Boga, ter da začutimo Božjo bližino in navzočnost v vsakdanjem življenju.

BLAGOSLOV VELIKONOČNIH JEDIL

sobota, 11. aprila 2020, 16:45-17:00
Dom Janka Benedika

Blagoslov velikonočnih jedil je obred ljudske pobožnosti, ki je namenjen temu, da se zavemo Božje dobrote in darov, ki smo jih prejeli od Boga, ter da začutimo Božjo bližino in navzočnost v vsakdanjem življenju.

BLAGOSLOV VELIKONOČNIH JEDIL

sobota, 11. aprila 2020, 17:30-18:00
cerkev sv. Petra

Blagoslov velikonočnih jedil je obred ljudske pobožnosti, ki je namenjen temu, da se zavemo Božje dobrote in darov, ki smo jih prejeli od Boga, ter da začutimo Božjo bližino in navzočnost v vsakdanjem življenju.

VELIKONOČNA VIGILIJA

sobota, 11. aprila 2020, 19:00-21:00
cerkev sv. Petra

Velikonočno praznovanje začnemo z obredi velikonočne vigilije, ki nas s slovesnim bogoslužjem uvede v skrivnost Kristusovega vstajenja. Vigilija pomeni bedenje, zato bomo s sveto mašo začeli ob zahodu sonca, kakor predpisuje liturgično navodilo, da svetloba velikonočne sveče razsvetli temine sveta. Velikonočna vigilija je mati vseh vigilij, je najbolj bogata sveta maša, ki je sestavljena iz štirih delov: slavje luči, besedno bogoslužje, krstno bogoslužje in evharistično bogoslužje. Obred bomo z ministranti začeli pred cerkvijo, kjer bomo blagoslovili ogenj, s katerim bomo prižgali velikonočno svečo, ki predstavlja vstalega Zveličarja. Med slovesnim prinašanjem velikonočne sveče v temno cerkev bo duhovnik trikrat zapel: »Kristusova luč!«, mi pa bomo ob tretjem vzkliku ob velikonočni sveči prižgali svoje sveče (prinesite svoje sveče in objemke, da ne bomo umazali obleke in tal). Po prihodu v cerkev bomo s prižganimi svečami stoje poslušali hvalnico velikonočni sveči. Po zadnjem berilu iz Stare zaveze bomo zopet zapeli Slavo, med katero se bodo oglasile orgle in razvezali zvonovi. Nato bomo zapeli velikonočno ALELUJO in poslušali evangelij o praznem grobu. Tretji del velikonočne vigilije je krstno bogoslužje, med katerim bomo obnovili naše krstne obljube, evharistično bogoslužje pa se nadaljuje po prošnjah za vse potrebe. Na veliko soboto se spominjamo Jezusa, ki je okusil smrt in šel s svojo dušo v bivališče umrlih, da bi pravičnim, ki so živeli pred njim v Stari Zavezi (Mojzes in preroki), odprl nebeška vrata. Na veliko soboto si poleg blagoslova jedil vzemimo čas tudi za češčenje Jezusa v Božjem grobu. Nabirka pri Božjem grobu je namenjena vzdrževanju svetišč v Sveti deželi.

VELIKA NOČ - VSTAJENJSKA SV. MAŠA S PROCESIJO

nedelja, 12. aprila 2020, 07:00-08:30
cerkev sv. Petra

Največji krščanski praznik začnemo s trikratnim prepevanjem vstajenjske aleluje ob praznem grobu. Naj naše veselje zadoni tudi zunaj cerkve, da v svet, v katerem živimo, ponesemo veselo sporočilo z vstajenjsko procesijo. Vsi, ki stanujete ob poti, kjer se bo razvila velikonočna procesija, ste vabljeni, da okna okrasite s cvetjem in prižgete sveče, da bomo tudi na zunaj pokazali naše veselje do vstalega Kristusa. Pri maši bo tudi darovanje okoli glavnega oltarja in voščilo z župnikom.

VELIKA NOČ - SLOVESNA SV. MAŠA

nedelja, 12. aprila 2020, 10:00-11:00
cerkev sv. Petra

Največji krščanski praznik začnemo s trikratnim prepevanjem vstajenjske aleluje ob praznem grobu. Pri maši bo tudi darovanje okoli glavnega oltarja in voščilo z župnikom.

VELIKONOČNI PONEDELJEK - SV. MAŠA

ponedeljek, 13. aprila 2020, 08:00-09:00
cerkev. sv. Petra

Kakor sta učenca odšla v Emavs in se po poti pogovarjala o vsem tem, kar se je zgodilo z Jezusom v Jeruzalemu, tako smo ta dan tudi sami vabljeni, da novico o vstalem Jezusu ponesemo k prijateljem, sorodnikom in se skupaj poveselimo velikonočnega dogodka. Vzemimo si čas za prijatelje, bolne in ostarele in pojdimo tudi sami v »Emavs«.

VELIKONOČNI PONEDELJEK - SV. MAŠA

ponedeljek, 13. aprila 2020, 10:00-11:00
cerkev. sv. Petra

Kakor sta učenca odšla v Emavs in se po poti pogovarjala o vsem tem, kar se je zgodilo z Jezusom v Jeruzalemu, tako smo ta dan tudi sami vabljeni, da novico o vstalem Jezusu ponesemo k prijateljem, sorodnikom in se skupaj poveselimo velikonočnega dogodka. Vzemimo si čas za prijatelje, bolne in ostarele in pojdimo tudi sami v »Emavs«.

SREČANJE OB ČAJU

sreda, 15. aprila 2020, 09:30-11:30
župnišče, Proštijski hram

Srečanja ob čaju, ki jih od jeseni 2014 pripravljata sodelavki naše Karitas, se vrstijo tekom šolskega leta; vsako 3. sredo v mesecu od 9.30 dalje. Julija in avgusta čaja ne kuhamo. Vsebine pogovorov so različne, kot tudi gostje, ki prispevajo uvodne misli. Namenjena so vsem in vsakomur, ki ga vsebina zanima. Vabljeni v Proštijski hram.

DUHOVNE VAJE ZA PRVOOBHAJANCE

petek, 17. aprila 2020, -nedelja, 19. aprila 2020,
Bled (sestre HMP)ŠMARNICE

petek, 1. maja 2020, 19:00-20:00
cerkev sv. PetraŠMARNICE

sobota, 2. maja 2020, 19:00-20:00
cerkev sv. PetraDRUŽINSKA SVETA MAŠA

nedelja, 3. maja 2020, 10:00-11:00
cerkev sv. PetraŠMARNICE

nedelja, 3. maja 2020, 19:00-20:00
cerkev sv. PetraŠMARNICE

ponedeljek, 4. maja 2020, 19:00-20:00
cerkev sv. PetraŠMARNICE

torek, 5. maja 2020, 19:00-20:00
cerkev sv. PetraŠMARNICE

sreda, 6. maja 2020, 19:00-20:00
cerkev sv. PetraŠMARNICE IN TRIDNEVNICA PRED PRVIM SVETIM OBHAJILOM

četrtek, 7. maja 2020, 19:00-20:00
cerkev sv. PetraŠMARNICE IN TRIDNEVNICA PRED PRVIM SVETIM OBHAJILOM

petek, 8. maja 2020, 19:00-20:00
cerkev sv. PetraŠMARNICE IN TRIDNEVNICA PRED PRVIM SVETIM OBHAJILOM

sobota, 9. maja 2020, 19:00-20:00
cerkev sv. PetraPRVO SVETO OBHAJILO

nedelja, 10. maja 2020, 10:00-11:30
cerkev sv. Petra

Starši in prvoobhajanci se zberejo v atriju župnišča ob 9.30.

ŠMARNICE

nedelja, 10. maja 2020, 19:00-20:00
cerkev sv. PetraŠMARNICE

ponedeljek, 11. maja 2020, 19:00-20:00
cerkev sv. PetraŠMARNICE

torek, 12. maja 2020, 19:00-20:00
cerkev sv. PetraŠMARNICE

sreda, 13. maja 2020, 19:00-20:00
cerkev sv. PetraŠMARNICE

četrtek, 14. maja 2020, 19:00-20:00
cerkev sv. PetraŠMARNICE

petek, 15. maja 2020, 19:00-20:00
cerkev sv. PetraŠMARNICE

sobota, 16. maja 2020, 19:00-20:00
cerkev sv. PetraZAKONSKI JUBILANTI

nedelja, 17. maja 2020, 10:00-11:00
cerkev sv. Petra

Vsi, ki v letošnjem letu praznujete okrogle obletnice poroke: 10, 15, 20, 25.. 50, 55, 60 let, ste vabljeni k skupnem praznovanju z župnijskim občestvom. V atriju župnišča se zberemo ob 9.30, da bomo skupaj odšli v cerkev. Naprošam vse jubilante, da se prijavite v župnijski pisarni, zaradi lažje organizacije. VABLJENI!    

ŠMARNICE

nedelja, 17. maja 2020, 19:00-20:00
cerkev sv. PetraŠMARNICE

ponedeljek, 18. maja 2020, 19:00-20:00
cerkev sv. PetraŠMARNICE

torek, 19. maja 2020, 19:00-20:00
cerkev sv. PetraSREČANJE OB ČAJU

sreda, 20. maja 2020, 09:30-11:30
župnišče, Proštijski hram

Srečanja ob čaju, ki jih od jeseni 2014 pripravljata sodelavki naše Karitas, se vrstijo tekom šolskega leta; vsako 3. sredo v mesecu od 9.30 dalje. Julija in avgusta čaja ne kuhamo. Vsebine pogovorov so različne, kot tudi gostje, ki prispevajo uvodne misli. Namenjena so vsem in vsakomur, ki ga vsebina zanima. Vabljeni v Proštijski hram.

ŠMARNICE

sreda, 20. maja 2020, 19:00-20:00
cerkev sv. PetraŠMARNICE

četrtek, 21. maja 2020, 19:00-20:00
cerkev sv. PetraŠMARNICE

petek, 22. maja 2020, 19:00-20:00
cerkev sv. PetraŠMARNICE

sobota, 23. maja 2020, 19:00-20:00
cerkev sv. PetraŠMARNICE

nedelja, 24. maja 2020, 19:00-20:00
cerkev sv. PetraŠMARNICE

ponedeljek, 25. maja 2020, 19:00-20:00
cerkev sv. PetraŠMARNICE

torek, 26. maja 2020, 19:00-20:00
cerkev sv. PetraŠMARNICE

sreda, 27. maja 2020, 19:00-20:00
cerkev sv. PetraŠMARNICE, DEVETDNEVNICA PRED BIRMO

četrtek, 28. maja 2020, 19:00-20:00
Cerkev sv. Petra, RadovljicaŠMARNICE, DEVETDNEVNICA PRED BIRMO

petek, 29. maja 2020, 19:00-20:00
Cerkev sv. Petra, RadovljicaŠMARNICE, DEVETDNEVNICA PRED BIRMO

sobota, 30. maja 2020, 19:00-20:00
Cerkev sv. Petra, RadovljicaŠMARNICE, DEVETDNEVNICA PRED BIRMO

nedelja, 31. maja 2020, 19:00-20:00
Cerkev sv. Petra, RadovljicaŠMARNICE, DEVETDNEVNICA PRED BIRMO

ponedeljek, 1. junija 2020, 19:00-20:00
Cerkev sv. Petra, RadovljicaŠMARNICE, DEVETDNEVNICA PRED BIRMO

torek, 2. junija 2020, 19:00-20:00
Cerkev sv. Petra, RadovljicaŠMARNICE, DEVETDNEVNICA PRED BIRMO

sreda, 3. junija 2020, 19:00-20:00
Cerkev sv. Petra, RadovljicaŠMARNICE, DEVETDNEVNICA PRED BIRMO

četrtek, 4. junija 2020, 19:00-20:00
Cerkev sv. Petra, RadovljicaŠMARNICE, DEVETDNEVNICA PRED BIRMO

petek, 5. junija 2020, 19:00-20:00
Cerkev sv. Petra, RadovljicaŠMARNICE, DEVETDNEVNICA PRED BIRMO

sobota, 6. junija 2020, 19:00-20:00
Cerkev sv. Petra, RadovljicaSVETA BIRMA

nedelja, 7. junija 2020, 11:00-12:30
cerkev sv. Petra

Začetek sv. maše ob 11.00. Birmanci in botri se zberejo v atriju župnišča ob 10.30. Med mašo fotografira uradni fotograf in snema uradni snemalec.

SV. REŠNJE TELO IN KRI - MAŠA S PROCESIJO

nedelja, 14. junija 2020, 09:00-10:30
cerkev sv. Petra

PRAZNIK SV. REŠNJEGA TELESA IN KRVI je v četrtek 11. junija. V nedeljo 14. junija bomo imeli zunanjo slovesnost praznika – slovesna sv. maša in procesija z blagoslovi pri vseh štirih oltarjih. Ta dan bo ena sveta maša, ob 9.00. Še posebej vabljeni vsi veroučenci in prvoobhajanci. S seboj prinesite košarice s cvetjem, da boste posipavali cvetje pred oltarji. Ta dan je tudi zaključek veroučnega leta, po sveti maši se delijo spričevala.

SREČANJE OB ČAJU

sreda, 17. junija 2020, 09:30-11:30
župnišče, Proštijski hram

Srečanja ob čaju, ki jih od jeseni 2014 pripravljata sodelavki naše Karitas, se vrstijo tekom šolskega leta; vsako 3. sredo v mesecu od 9.30 dalje. Julija in avgusta čaja ne kuhamo. Vsebine pogovorov so različne, kot tudi gostje, ki prispevajo uvodne misli. Namenjena so vsem in vsakomur, ki ga vsebina zanima. Vabljeni v Proštijski hram.

FARNI PRAZNIK - SVETA MAŠA V ČAST ZAVETNIKU ŽUPNIJE, SV. PETRU

nedelja, 28. junija 2020, 08:00-09:00
cerkev sv. Petra

Slovesno praznovanje godu sv. Petra, zavetnika naše župnije. Najprej ga bomo počastili s svetima mašama ob 8.00 in 10.00. Pri obeh mašah bo darovanje okoli glavnega oltarja sv. Petra. Po maši ob 10.00 bo veselo druženje na trgu pred cerkvijo in ob golažu v župnijskem atriju. K praznovanju ste povabljeni vsi župljani.

FARNI PRAZNIK - SVETA MAŠA V ČAST ZAVETNIKU ŽUPNIJE, SV. PETRU

nedelja, 28. junija 2020, 10:00-11:00
cerkev sv. Petra

Slovesno praznovanje godu sv. Petra, zavetnika naše župnije. Najprej ga bomo počastili s svetima mašama ob 8.00 in 10.00. Pri obeh mašah bo darovanje okoli glavnega oltarja sv. Petra. Po maši ob 10.00 bo veselo druženje na trgu pred cerkvijo in ob golažu v župnijskem atriju. K praznovanju ste povabljeni vsi župljani.

FARNI PRAZNIK: DRUŽENJE IN GOLAŽ ZA VSE ŽUPLJANE

nedelja, 28. junija 2020, 11:00-14:00
atrij župnišča

Slovesno praznovanje godu sv. Petra, zavetnika naše župnije. Najprej ga bomo počastili s svetima mašama ob 8.00 in ob 10.00. Pri obeh mašah bo darovanje okoli glavnega oltarja. Sledilo bo veselo druženje na trgu pred cerkvijo in ob golažu v župnijskem atriju. K praznovanju ste povabljeni vsi župljani.

ORATORIJ 2020 - UVODNI PROGRAM

nedelja, 12. julija 2020, 16:00-17:00
atrij župniščaORATORIJ 2020

ponedeljek, 13. julija 2020, 08:30-15:00
atrij župniščaORATORIJ 2020

torek, 14. julija 2020, 08:30-15:00
atrij župniščaORATORIJ 2020 - CELODNEVNI IZLET

sreda, 15. julija 2020, 08:30-15:00
atrij župniščaORATORIJ 2020

četrtek, 16. julija 2020, 08:30-15:00
atrij župniščaORATORIJ 2020

petek, 17. julija 2020, 08:30-15:00
atrij župniščaORATORIJ 2020

sobota, 18. julija 2020, 08:30-12:00
atrij župniščaORATORIJ 2020 - SVETA MAŠA

sobota, 18. julija 2020, 19:00-19:45
cerkev sv. PetraORATORIJ 2020 - ZAKLJUČNA PRIREDITEV

sobota, 18. julija 2020, 20:00-21:00
atrij župniščaVELIKI ŠMAREN - SVETA MAŠA

sobota, 15. avgusta 2020, 08:00-09:00
cerkev sv. Petra

Na slovesni praznik Marijinega vnebovzetja bodo maše po nedeljskem razporedu.

VELIKI ŠMAREN - SVETA MAŠA

sobota, 15. avgusta 2020, 10:00-11:00
cerkev sv. Petra

Na slovesni praznik Marijinega vnebovzetja bodo maše po nedeljskem razporedu.

DRUŽINSKA SVETA MAŠA

nedelja, 6. septembra 2020, 10:00-11:00
cerkev sv. PetraSREČANJE OB ČAJU

sreda, 16. septembra 2020, 09:30-11:30
župnišče, Proštijski hram

Srečanja ob čaju, ki jih od jeseni 2014 pripravljata sodelavki naše Karitas, se vrstijo tekom šolskega leta; vsako 3. sredo v mesecu od 9.30 dalje. Julija in avgusta čaja ne kuhamo. Vsebine pogovorov so različne, kot tudi gostje, ki prispevajo uvodne misli. Namenjena so vsem in vsakomur, ki ga vsebina zanima. Vabljeni v Proštijski hram.

DRUŽINSKA SVETA MAŠA

nedelja, 4. oktobra 2020, 10:00-11:00
cerkev sv. PetraSREČANJE OB ČAJU

sreda, 21. oktobra 2020, 09:30-11:30
župnišče, Proštijski hram

Srečanja ob čaju, ki jih od jeseni 2014 pripravljata sodelavki naše Karitas, se vrstijo tekom šolskega leta; vsako 3. sredo v mesecu od 9.30 dalje. Julija in avgusta čaja ne kuhamo. Vsebine pogovorov so različne, kot tudi gostje, ki prispevajo uvodne misli. Namenjena so vsem in vsakomur, ki ga vsebina zanima. Vabljeni v Proštijski hram.

VSI SVETI - SVETA MAŠA

nedelja, 1. novembra 2020, 08:00-09:00
cerkev sv. Petra

1.november, dan vseh svetih je zapovedan praznik. Za svoja nebesa in srečno večnost naših dragih, se ta dan udeležimo sv. maše. Obisk pokopališč ne more nadomestiti zakramentalne navzočnosti Boga.

VSI SVETI - SVETA MAŠA

nedelja, 1. novembra 2020, 10:00-11:00
cerkev sv. Petra

1.november, dan vseh svetih je zapovedan praznik. Za svoja nebesa in srečno večnost naših dragih, se ta dan udeležimo sv. maše. Obisk pokopališč ne more nadomestiti zakramentalne navzočnosti Boga.

VSI SVETI - MOLITEV ZA RAJNE

nedelja, 1. novembra 2020, 11:15-11:30
pod Pustim GradomVSI SVETI - MOLITEV ZA RAJNE

nedelja, 1. novembra 2020, 14:15-14:30
novo pokopališčeVSI SVETI - MOLITEV ZA RAJNE

nedelja, 1. novembra 2020, 14:30-14:45
staro pokopališčeVSI SVETI - MOLITEV ROŽNEGA VENCA

nedelja, 1. novembra 2020, 17:00-17:30
cerkev sv. PetraVSI SVETI - SVETA MAŠA

nedelja, 1. novembra 2020, 18:00-19:00
cerkev sv. Petra

1.november, dan vseh svetih je zapovedan praznik. Za svoja nebesa in srečno večnost naših dragih, se ta dan udeležimo sv. maše. Obisk pokopališč ne more nadomestiti zakramentalne navzočnosti Boga.

DAN VERNIH DUŠ - SVETA MAŠA

ponedeljek, 2. novembra 2020, 07:00-08:00
pokopališka kapelaDAN VERNIH DUŠ - MOLITEV ROŽNEGA VENCA

ponedeljek, 2. novembra 2020, 08:00-09:00
cerkev sv. PetraDAN VERNIH DUŠ - SVETA MAŠA

ponedeljek, 2. novembra 2020, 09:00-10:00
cerkev sv. PetraDAN VERNIH DUŠ - SVETA MAŠA

ponedeljek, 2. novembra 2020, 18:00-19:00
cerkev sv. PetraSREČANJE OB ČAJU

sreda, 18. novembra 2020, 09:30-11:30
župnišče, Proštijski hram

Srečanja ob čaju, ki jih od jeseni 2014 pripravljata sodelavki naše Karitas, se vrstijo tekom šolskega leta; vsako 3. sredo v mesecu od 9.30 dalje. Julija in avgusta čaja ne kuhamo. Vsebine pogovorov so različne, kot tudi gostje, ki prispevajo uvodne misli. Namenjena so vsem in vsakomur, ki ga vsebina zanima. Vabljeni v Proštijski hram.

MIKLAVŽEV SEJEM

nedelja, 29. novembra 2020, 09:00-12:00
Atrij župnišča

Miklavžev sejem se je v minulih letih v naši župniji lepo udomačil. Po vsebini in obsegu ostaja tak, kot ga je peščica prostovoljcev zasnovala pred 23 leti. Je uvod v adventni čas, namenjen bolj srečevanju in druženju v medsebojni naklonjenosti kot pa trženju. Organizatorji se priporočamo za prispevke: domače pecivo, sveže, suho ali vloženo sadje, zelišča ... Stvari, ki bi jim lahko dali nalepko »iz babičine kuhinje ali shrambe«. Pri darilcih se držimo nenapisanega pravila, naj bodo lepa, uporabna, preprosta in prijazna in predvsem različna. Vrednost v denarju ni pomembna.

DRUŽINSKA SVETA MAŠA

nedelja, 6. decembra 2020, 10:00-11:00
cerkev sv. PetraSREČANJE OB ČAJU

sreda, 16. decembra 2020, 09:30-11:30
župnišče, Proštijski hram

Srečanja ob čaju, ki jih od jeseni 2014 pripravljata sodelavki naše Karitas, se vrstijo tekom šolskega leta; vsako 3. sredo v mesecu od 9.30 dalje. Julija in avgusta čaja ne kuhamo. Vsebine pogovorov so različne, kot tudi gostje, ki prispevajo uvodne misli. Namenjena so vsem in vsakomur, ki ga vsebina zanima. Vabljeni v Proštijski hram.