Koledar

POBOŽNOST KRIŽEVEGA POTA

petek, 22. marec 2019, 17:30-18:00
cerkev sv. Petra, RadovljicaPOBOŽNOST KRIŽEVEGA POTA

nedelja, 24. marec 2019, 18:00-18:30
cerkev sv. Petra, RadovljicaPOBOŽNOST KRIŽEVEGA POTA

petek, 29. marec 2019, 17:30-18:00
cerkev sv. Petra, RadovljicaPOBOŽNOST KRIŽEVEGA POTA

nedelja, 31. marec 2019, 15:00-15:30
cerkev sv. Lamberta, LancovoSREČANJE ŽPS

ponedeljek, 1. april 2019, 20:00-21:00
župnišče, Proštijski hram

Člani ŽPS ste pred srečanjem vabljeni k sveti maši in molitvi za nove duhovne poklice.

POBOŽNOST KRIŽEVEGA POTA

petek, 5. april 2019, 18:30-19:00
cerkev sv. Petra, RadovljicaDRUŽINSKA SVETA MAŠA

nedelja, 7. april 2019, 10:00-11:00
cerkev sv. PetraPOBOŽNOST KRIŽEVEGA POTA

nedelja, 7. april 2019, 19:00-19:30
cerkev sv. Petra, RadovljicaPOBOŽNOST KRIŽEVEGA POTA

petek, 12. april 2019, 18:30-19:00
cerkev sv. Petra, RadovljicaCVETNA NEDELJA - SLOVESNA SV. MAŠA

nedelja, 14. april 2019, 08:00-09:00
cerkev sv. Petra

Bogoslužje cvetne nedelje je slovesno, saj izraža veselje in navdušenje nad Kristusom, ki kot prinašalec miru na osliču prijaha v Jeruzalem. Pri sveti maši bomo prisluhnili pasijonu, ki opisuje Kristusovo trpljenje.

CVETNA NEDELJA - SLOVESNA SV. MAŠA Z BLAGOSLOVOM BEGANC

nedelja, 14. april 2019, 10:00-11:30
cerkev sv. Petra

Bogoslužje cvetne nedelje je slovesno, saj izraža veselje in navdušenje nad Kristusom, ki kot prinašalec miru na osliču prijaha v Jeruzalem. Pri sveti maši bomo prisluhnili pasijonu, ki opisuje Kristusovo trpljenje.

POBOŽNOST KRIŽEVEGA POTA

nedelja, 14. april 2019, 19:00-19:30
cerkev sv. Petra, RadovljicaVELIKONOČNE VEROUČNE POČITNICE

ponedeljek, 15. april 2019, -sobota, 27. april 2019,


V času velikonočnih veroučnih počitnic naj se otroci udeležijo obredov velikega tedna ter pridejo k svetim mašam ob nedeljah in praznikih.

SREČANJE OB ČAJU

sreda, 17. april 2019, 09:30-11:30
župnišče, Proštijski hram

Srečanja ob čaju, ki jih od jeseni 2014 pripravljata sodelavki naše Karitas, se vrstijo tekom šolskega leta; vsako 3. sredo v mesecu od 9.30 dalje. Julija in avgusta čaja ne kuhamo. Vsebine pogovorov so različne, kot tudi gostje, ki prispevajo uvodne misli. Namenjena so vsem in vsakomur, ki ga vsebina zanima. Vabljeni v Proštijski hram. .

KRIZMENA MAŠA

četrtek, 18. april 2019, 09:00-10:00
Ljubljana, stolna cerkev

Pri krizmeni maši nadškof z zborom duhovnikov blagoslovi krstno in bolniško olje, posveti krizmo, ki se uporablja za krščevanje, birmovanje in posvečenje duhovnikov. Ta dan je dan duhovništva, saj je Jezus na veliki četrtek postavil zakrament mašniškega posvečenja, zato pri krizmeni maši duhovniki obnovimo duhovniške zaobljube. Kdor je ta dan v Ljubljani, je lepo vabljen h krizmeni maši. Na veliki četrtek se spominjamo zadnje večerje, ki jo je Jezus obhajal s svojimi apostoli in nam sebe za vedno zapustil v skrivnosti evharistije. Ta dan Jezus postavi dva zakramenta: sveto evharistijo in mašniško posvečenje. Jezus je pri zadnji večerji svojim prijateljem umil noge in jim na konkreten način pokazal, kako naj bi tudi mi ljudem stregli in se v ljubezni priklonili do tal.

VELIKI ČETRTEK - OBREDI

četrtek, 18. april 2019, 19:00-20:00
cerkev sv. Petra

Veliki četrtek uvaja v sveto tridnevje. Je spominski dan dveh zakramentov: evharistije, to je spomin zadnje večerje in zakramenta mašniškega posvečenja. Jezus je pri zadnji večerji svojim prijateljem umil noge in na konkreten način pokazal, kako naj bi tudi mi ljudem stregli in se v ljubezni priklonili do tal.

VELIKI PETEK - KRIŽEV POT

petek, 19. april 2019, 15:00-15:45
cerkev sv. PetraVELIKI PETEK - OBREDI

petek, 19. april 2019, 19:00-20:00
cerkev sv. Petra

Veliki petek je dan strogega posta, dan, ko molčijo tudi orgle in zvonovi! Na ta dan se spominjamo Jezusove smrti na križu. To je edini dan v letu, ko ni svete maše. Obredje ima tri dele: besedno bogoslužje, češčenje križa in obhajilo. Duhovnik najprej v rdeči liturgični barvi (barva trpljenja) pred oltarjem v znamenje žalosti, da je Boţji Sin umrl za nas, pade na obraz, verniki pa pokleknejo. Vsi skupaj nekaj časa tiho premišljujemo Jezusovo trpljenje. Obredje velikega petka se nadaljuje z branjem pasijona in češčenjem križa. Naj bo naš poljub Kristusovih ran izraz naše ljubezni do Jezusa, ki je s križem odrešil vse ljudi. Vsak petek ob 15.00 se po cerkvah oglasijo zvonovi, ki nas spomnijo, da je Jezus umrl za nas, zato ob vsakokratnem petkovem zvonjenju ustavimo svoj korak in se v tišini svojega srca zahvalimo za to neizmerno Božjo ljubezen.

BLAGOSLOV OGNJA IN VODE

sobota, 20. april 2019, 07:00-07:30
cerkev sv. Petra

Ko mrtvega Jezusa položijo v skalnat grob in zavalijo pred vhod težek kamen, se začne sobotni počitek. Ta dan tudi v cerkvi ves dan častimo Jezusa v Božjem grobu. Ob 7.00 uri je blagoslov ognja in vode, s katerima verniki pokadimo in pokropimo domove, nato izpostavimo Sveto Rešnje Telo. Na veliko soboto se spominjamo Jezusa, ki je okusil smrt in šel s svojo dušo v bivališče umrlih, da bi pravičnim, ki so živeli pred njim v Stari Zavezi (Mojzes in preroki), odprl nebeška vrata. Na veliko soboto si poleg blagoslova jedil vzemimo čas tudi za češčenje Jezusa v Božjem grobu. Nabirka pri Božjem grobu je namenjena vzdrževanju svetišč v Sveti deželi.

BLAGOSLOV VELIKONOČNIH JEDIL

sobota, 20. april 2019, 13:00-13:20
Cajhnovo znamenje, Sp. Lancovo

Blagoslov velikonočnih jedil je obred ljudske pobožnosti, ki je namenjen temu, da se zavemo Božje dobrote in darov, ki smo jih prejeli od Boga, ter da začutimo Božjo bližino in navzočnost v vsakdanjem življenju.

BLAGOSLOV VELIKONOČNIH JEDIL

sobota, 20. april 2019, 13:30-13:45
cerkev sv. Lamberta, Lancovo

Blagoslov velikonočnih jedil je obred ljudske pobožnosti, ki je namenjen temu, da se zavemo Božje dobrote in darov, ki smo jih prejeli od Boga, ter da začutimo Božjo bližino in navzočnost v vsakdanjem življenju.

BLAGOSLOV VELIKONOČNIH JEDIL

sobota, 20. april 2019, 15:00-15:30
cerkev sv. Petra

Blagoslov velikonočnih jedil je obred ljudske pobožnosti, ki je namenjen temu, da se zavemo Božje dobrote in darov, ki smo jih prejeli od Boga, ter da začutimo Božjo bližino in navzočnost v vsakdanjem življenju.

BLAGOSLOV VELIKONOČNIH JEDIL

sobota, 20. april 2019, 16:00-16:30
cerkev sv. Petra

Blagoslov velikonočnih jedil je obred ljudske pobožnosti, ki je namenjen temu, da se zavemo Božje dobrote in darov, ki smo jih prejeli od Boga, ter da začutimo Božjo bližino in navzočnost v vsakdanjem življenju.

BLAGOSLOV VELIKONOČNIH JEDIL

sobota, 20. april 2019, 16:45-17:00
Dom Janka Benedika

Blagoslov velikonočnih jedil je obred ljudske pobožnosti, ki je namenjen temu, da se zavemo Božje dobrote in darov, ki smo jih prejeli od Boga, ter da začutimo Božjo bližino in navzočnost v vsakdanjem življenju.

BLAGOSLOV VELIKONOČNIH JEDIL

sobota, 20. april 2019, 17:30-18:00
cerkev sv. Petra

Blagoslov velikonočnih jedil je obred ljudske pobožnosti, ki je namenjen temu, da se zavemo Božje dobrote in darov, ki smo jih prejeli od Boga, ter da začutimo Božjo bližino in navzočnost v vsakdanjem življenju.

VELIKONOČNA VIGILIJA

sobota, 20. april 2019, 19:00-21:00
cerkev sv. Petra

Velikonočno praznovanje začnemo z obredi velikonočne vigilije, ki nas s slovesnim bogoslužjem uvede v skrivnost Kristusovega vstajenja. Vigilija pomeni bedenje, zato bomo s sveto mašo začeli ob zahodu sonca, kakor predpisuje liturgično navodilo, da svetloba velikonočne sveče razsvetli temine sveta. Velikonočna vigilija je mati vseh vigilij, je najbolj bogata sveta maša, ki je sestavljena iz štirih delov: slavje luči, besedno bogoslužje, krstno bogoslužje in evharistično bogoslužje. Obred bomo z ministranti začeli pred cerkvijo, kjer bomo blagoslovili ogenj, s katerim bomo prižgali velikonočno svečo, ki predstavlja vstalega Zveličarja. Med slovesnim prinašanjem velikonočne sveče v temno cerkev bo duhovnik trikrat zapel: »Kristusova luč!«, mi pa bomo ob tretjem vzkliku ob velikonočni sveči prižgali svoje sveče (prinesite svoje sveče in objemke, da ne bomo umazali obleke in tal). Po prihodu v cerkev bomo s prižganimi svečami stoje poslušali hvalnico velikonočni sveči. Po zadnjem berilu iz Stare zaveze bomo zopet zapeli Slavo, med katero se bodo oglasile orgle in razvezali zvonovi. Nato bomo zapeli velikonočno ALELUJO in poslušali evangelij o praznem grobu. Tretji del velikonočne vigilije je krstno bogoslužje, med katerim bomo obnovili naše krstne obljube, evharistično bogoslužje pa se nadaljuje po prošnjah za vse potrebe. Na veliko soboto se spominjamo Jezusa, ki je okusil smrt in šel s svojo dušo v bivališče umrlih, da bi pravičnim, ki so živeli pred njim v Stari Zavezi (Mojzes in preroki), odprl nebeška vrata. Na veliko soboto si poleg blagoslova jedil vzemimo čas tudi za češčenje Jezusa v Božjem grobu. Nabirka pri Božjem grobu je namenjena vzdrževanju svetišč v Sveti deželi.

VELIKA NOČ - VSTAJENJSKA SV. MAŠA S PROCESIJO

nedelja, 21. april 2019, 07:00-08:30
cerkev sv. Petra

Največji krščanski praznik začnemo s trikratnim prepevanjem vstajenjske aleluje ob praznem grobu. Naj naše veselje zadoni tudi zunaj cerkve, da v svet, v katerem živimo, ponesemo veselo sporočilo z vstajenjsko procesijo. Vsi, ki stanujete ob poti, kjer se bo razvila velikonočna procesija, ste vabljeni, da okna okrasite s cvetjem in prižgete sveče, da bomo tudi na zunaj pokazali naše veselje do vstalega Kristusa. Pri maši bo tudi darovanje okoli glavnega oltarja in voščilo z župnikom.

VELIKA NOČ - SLOVESNA SV. MAŠA

nedelja, 21. april 2019, 10:00-11:00
cerkev sv. Petra

Največji krščanski praznik začnemo s trikratnim prepevanjem vstajenjske aleluje ob praznem grobu. Pri maši bo tudi darovanje okoli glavnega oltarja in voščilo z župnikom.

VELIKONOČNI PONEDELJEK - SV. MAŠA

ponedeljek, 22. april 2019, 08:00-09:00
cerkev. sv. Petra

Kakor sta učenca odšla v Emavs in se po poti pogovarjala o vsem tem, kar se je zgodilo z Jezusom v Jeruzalemu, tako smo ta dan tudi sami vabljeni, da novico o vstalem Jezusu ponesemo k prijateljem, sorodnikom in se skupaj poveselimo velikonočnega dogodka. Vzemimo si čas za prijatelje, bolne in ostarele in pojdimo tudi sami v »Emavs«.

VELIKONOČNI PONEDELJEK - SV. MAŠA

ponedeljek, 22. april 2019, 10:00-11:00
cerkev. sv. Petra

Kakor sta učenca odšla v Emavs in se po poti pogovarjala o vsem tem, kar se je zgodilo z Jezusom v Jeruzalemu, tako smo ta dan tudi sami vabljeni, da novico o vstalem Jezusu ponesemo k prijateljem, sorodnikom in se skupaj poveselimo velikonočnega dogodka. Vzemimo si čas za prijatelje, bolne in ostarele in pojdimo tudi sami v »Emavs«.

PRVOMAJSKE VEROUČNE POČITNICE

ponedeljek, 29. april 2019, -petek, 3. maj 2019,


V času veroučnih počitnic naj otroci pridejo k nedeljski sveti maši.

ŠMARNICE

sreda, 1. maj 2019, 19:00-20:00
cerkev sv. PetraŠMARNICE

četrtek, 2. maj 2019, 19:00-20:00
cerkev sv. PetraŠMARNICE

petek, 3. maj 2019, 19:00-20:00
cerkev sv. PetraŠMARNICE

sobota, 4. maj 2019, 19:00-20:00
cerkev sv. PetraDRUŽINSKA SVETA MAŠA

nedelja, 5. maj 2019, 10:00-11:00
cerkev sv. PetraŠMARNICE

nedelja, 5. maj 2019, 19:00-19:30
cerkev sv. PetraŠMARNICE

ponedeljek, 6. maj 2019, 19:00-20:00
cerkev sv. PetraSREČANJE ŽPS

ponedeljek, 6. maj 2019, 20:00-21:00
župnišče, Proštijski hram

Člani ŽPS ste pred srečanjem vabljeni k sveti maši in molitvi za nove duhovne poklice.

ŠMARNICE

torek, 7. maj 2019, 19:00-20:00
cerkev sv. PetraŠMARNICE

sreda, 8. maj 2019, 19:00-20:00
cerkev sv. PetraŠMARNICE IN TRIDNEVNICA PRED PRVIM SVETIM OBHAJILOM

četrtek, 9. maj 2019, 19:00-20:00
cerkev sv. PetraŠMARNICE IN TRIDNEVNICA PRED PRVIM SVETIM OBHAJILOM

petek, 10. maj 2019, 19:00-20:00
cerkev sv. PetraŠMARNICE IN TRIDNEVNICA PRED PRVIM SVETIM OBHAJILOM

sobota, 11. maj 2019, 19:00-20:00
cerkev sv. PetraPRVO SVETO OBHAJILO

nedelja, 12. maj 2019, 10:00-11:30
cerkev sv. Petra

Starši in prvoobhajanci se zberejo v atriju župnišča ob 9.30.

ŠMARNICE

nedelja, 12. maj 2019, 19:00-19:30
cerkev sv. PetraŠMARNICE

ponedeljek, 13. maj 2019, 19:00-20:00
cerkev sv. PetraŠMARNICE

torek, 14. maj 2019, 19:00-20:00
cerkev sv. PetraSREČANJE OB ČAJU

sreda, 15. maj 2019, 09:30-11:30
župnišče, Proštijski hram

Srečanja ob čaju, ki jih od jeseni 2014 pripravljata sodelavki naše Karitas, se vrstijo tekom šolskega leta; vsako 3. sredo v mesecu od 9.30 dalje. Julija in avgusta čaja ne kuhamo. Vsebine pogovorov so različne, kot tudi gostje, ki prispevajo uvodne misli. Namenjena so vsem in vsakomur, ki ga vsebina zanima. Vabljeni v Proštijski hram. .

ŠMARNICE

sreda, 15. maj 2019, 19:00-20:00
cerkev sv. PetraŠMARNICE

četrtek, 16. maj 2019, 19:00-20:00
cerkev sv. PetraŠMARNICE

petek, 17. maj 2019, 19:00-20:00
cerkev sv. PetraŠMARNICE

sobota, 18. maj 2019, 19:00-20:00
cerkev sv. PetraŠMARNICE

nedelja, 19. maj 2019, 19:00-19:30
cerkev sv. PetraŠMARNICE

ponedeljek, 20. maj 2019, 19:00-20:00
cerkev sv. PetraŠMARNICE

torek, 21. maj 2019, 19:00-20:00
cerkev sv. PetraŠMARNICE

sreda, 22. maj 2019, 19:00-20:00
cerkev sv. PetraŠMARNICE

četrtek, 23. maj 2019, 19:00-20:00
cerkev sv. PetraŠMARNICE

petek, 24. maj 2019, 19:00-20:00
cerkev sv. PetraŠMARNICE

sobota, 25. maj 2019, 19:00-20:00
cerkev sv. PetraŠMARNICE

nedelja, 26. maj 2019, 19:00-19:30
cerkev sv. PetraŠMARNICE

ponedeljek, 27. maj 2019, 19:00-20:00
cerkev sv. PetraŠMARNICE

torek, 28. maj 2019, 19:00-20:00
cerkev sv. PetraŠMARNICE

sreda, 29. maj 2019, 19:00-20:00
cerkev sv. PetraŠMARNICE

četrtek, 30. maj 2019, 19:00-20:00
cerkev sv. PetraŠMARNICE

petek, 31. maj 2019, 19:00-20:00
cerkev sv. PetraDRUŽINSKA SVETA MAŠA

nedelja, 2. junij 2019, 10:00-11:00
cerkev sv. PetraZAKONSKI JUBILANTI

nedelja, 2. junij 2019, 10:00-11:00
cerkev sv. Petra

Vsi, ki v letošnjem letu praznujete okrogle obletnice poroke: 10, 15, 20, 25.. 50, 55, 60 let, ste vabljeni k skupnem praznovanju z župnijskim občestvom. V atriju župnišča se zberemo ob 9.30, da bomo skupaj odšli v cerkev. Naprošam vse jubilante, da se prijavite v župnijski pisarni, zaradi lažje organizacije. VABLJENI!    

SREČANJE ŽPS

ponedeljek, 3. junij 2019, 20:00-21:00
župnišče, Proštijski hram

Člani ŽPS ste pred srečanjem vabljeni k sveti maši in molitvi za nove duhovne poklice.

SREČANJE OB ČAJU

sreda, 19. junij 2019, 09:30-11:30
župnišče, Proštijski hram

Srečanja ob čaju, ki jih od jeseni 2014 pripravljata sodelavki naše Karitas, se vrstijo tekom šolskega leta; vsako 3. sredo v mesecu od 9.30 dalje. Julija in avgusta čaja ne kuhamo. Vsebine pogovorov so različne, kot tudi gostje, ki prispevajo uvodne misli. Namenjena so vsem in vsakomur, ki ga vsebina zanima. Vabljeni v Proštijski hram. .

SV. REŠNJE TELO IN KRI - MAŠA S PROCESIJO

nedelja, 23. junij 2019, 09:00-10:30
cerkev sv. Petra

Zunanja slovesnost praznika – slovesna sveta maša in procesija z blagoslovi pri vseh štirih oltarjih. Ta dan bo samo ena sveta maša! Prvoobhajanci in ostali otroci ste vabljeni, da pripravite košarice s cvetjem, da boste potresali pot procesije pred Najsvetejšim. Ta dan je tudi zaključek veroučnega leta, po sveti maši se delijo spričevala.

ROK POGAČNIK - MAŠNIŠKO POSVEČENJE

sobota, 29. junij 2019, 09:00-11:00
ljubljanska stolnicaROK POGAČNIK - SPREJEM NOVOMAŠNIKA

sobota, 29. junij 2019, 19:00-20:00
cerkev sv. PetraFARNI PRAZNIK - SVETA MAŠA V ČAST ZAVETNIKU ŽUPNIJE, SV. PETRU

nedelja, 30. junij 2019, 09:00-10:00
cerkev sv. Petra

Slovesno praznovanje godu sv. Petra, zavetnika naše župnije. Počastili ga bomo s sveto mašo ob 9.00.

ROK POGAČNIK - NOVA MAŠA

nedelja, 30. junij 2019, 14:00-16:00
cerkev sv. PetraORATORIJ 2019 - UVODNI PROGRAM

nedelja, 14. julij 2019, 16:00-
atrij župniščaORATORIJ 2019

ponedeljek, 15. julij 2019, 08:30-15:00
atrij župniščaORATORIJ 2019

torek, 16. julij 2019, 08:30-15:00
atrij župniščaORATORIJ 2019 - CELODNEVNI IZLET

sreda, 17. julij 2019, 08:30-15:00
atrij župniščaORATORIJ 2019

četrtek, 18. julij 2019, 08:30-15:00
atrij župniščaORATORIJ 2019

petek, 19. julij 2019, 08:30-15:00
atrij župniščaORATORIJ 2019

sobota, 20. julij 2019, 08:30-12:00
atrij župniščaORATORIJ 2019 - SVETA MAŠA

sobota, 20. julij 2019, 19:00-19:45
cerkev sv. PetraORATORIJ 2019 - ZAKLJUČNA PRIREDITEV

sobota, 20. julij 2019, 20:00-21:00
atrij župniščaVELIKI ŠMAREN - SVETA MAŠA

četrtek, 15. avgust 2019, 08:00-09:00
cerkev sv. Petra

Na slovesni praznik Marijinega vnebovzetja bodo maše po nedeljskem razporedu.

VELIKI ŠMAREN - SVETA MAŠA

četrtek, 15. avgust 2019, 10:00-11:00
cerkev sv. Petra

Na slovesni praznik Marijinega vnebovzetja bodo maše po nedeljskem razporedu.

DRUŽINSKA SVETA MAŠA

nedelja, 1. september 2019, 10:00-11:00
cerkev sv. PetraSTIČNA MLADIH 2019

sobota, 14. september 2019, 09:00-17:30
Stična

Narodno srečanje katoliške mladine ob cistercijanskem samostanu v Stični. Več si preberite na uradni spletni strani: http://www.sticna.net.

DRUŽINSKA SVETA MAŠA

nedelja, 6. oktober 2019, 10:00-11:00
cerkev sv. PetraSREČANJE ŽPS

ponedeljek, 7. oktober 2019, 20:00-21:00
župnišče, Proštijski hram

Člani ŽPS ste pred srečanjem vabljeni k sveti maši in molitvi za nove duhovne poklice.

VSI SVETI - SVETA MAŠA

petek, 1. november 2019, 08:00-09:00
cerkev sv. Petra

1.november, dan vseh svetih je zapovedan praznik. Za svoja nebesa in srečno večnost naših dragih, se ta dan udeležimo sv. maše. Obisk pokopališč ne more nadomestiti zakramentalne navzočnosti Boga.

VSI SVETI - SVETA MAŠA

petek, 1. november 2019, 10:00-11:00
cerkev sv. Petra

1.november, dan vseh svetih je zapovedan praznik. Za svoja nebesa in srečno večnost naših dragih, se ta dan udeležimo sv. maše. Obisk pokopališč ne more nadomestiti zakramentalne navzočnosti Boga.

VSI SVETI - MOLITEV ZA RAJNE

petek, 1. november 2019, 11:15-11:30
pod Pustim GradomVSI SVETI - MOLITEV ZA RAJNE

petek, 1. november 2019, 14:15-14:30
novo pokopališčeVSI SVETI - MOLITEV ZA RAJNE

petek, 1. november 2019, 14:30-14:45
staro pokopališčeVSI SVETI - MOLITEV ROŽNEGA VENCA

petek, 1. november 2019, 17:00-17:30
cerkev sv. PetraVSI SVETI - SVETA MAŠA

petek, 1. november 2019, 18:00-19:00
cerkev sv. Petra

1.november, dan vseh svetih je zapovedan praznik. Za svoja nebesa in srečno večnost naših dragih, se ta dan udeležimo sv. maše. Obisk pokopališč ne more nadomestiti zakramentalne navzočnosti Boga.

DAN VERNIH DUŠ - SVETA MAŠA

sobota, 2. november 2019, 07:00-08:00
pokopališka kapelaDAN VERNIH DUŠ - MOLITEV ROŽNEGA VENCA

sobota, 2. november 2019, 08:00-09:00
cerkev sv. PetraDAN VERNIH DUŠ - SVETA MAŠA

sobota, 2. november 2019, 09:00-10:00
cerkev sv. PetraDAN VERNIH DUŠ - SVETA MAŠA

sobota, 2. november 2019, 18:00-19:00
cerkev sv. PetraDRUŽINSKA SVETA MAŠA

nedelja, 3. november 2019, 10:00-11:00
cerkev sv. PetraSREČANJE ŽPS

ponedeljek, 4. november 2019, 19:00-20:00
župnišče, Proštijski hram

Člani ŽPS ste pred srečanjem vabljeni k sveti maši in molitvi za nove duhovne poklice.

MIKLAVŽEV SEJEM

nedelja, 1. december 2019, 09:00-12:00
Atrij župnišča

Miklavžev sejem se je v minulih letih v naši župniji lepo udomačil. Po vsebini in obsegu ostaja tak, kot ga je peščica prostovoljcev zasnovala pred 23 leti. Je uvod v adventni čas, namenjen bolj srečevanju in druženju v medsebojni naklonjenosti kot pa trženju. Organizatorji se priporočamo za prispevke: domače pecivo, sveže, suho ali vloženo sadje, zelišča ... Stvari, ki bi jim lahko dali nalepko »iz babičine kuhinje ali shrambe«. Pri darilcih se držimo nenapisanega pravila, naj bodo lepa, uporabna, preprosta in prijazna in predvsem različna. Vrednost v denarju ni pomembna.

DRUŽINSKA SVETA MAŠA

nedelja, 1. december 2019, 10:00-11:00
cerkev sv. PetraMAŠA "ZORNICA"

ponedeljek, 2. december 2019, 06:00-06:25
cerkev sv. Petra, RadovljicaSREČANJE ŽPS

ponedeljek, 2. december 2019, 19:00-20:00
župnišče, Proštijski hram

Člani ŽPS ste pred srečanjem vabljeni k sveti maši in molitvi za nove duhovne poklice.

MAŠA "ZORNICA"

torek, 3. december 2019, 06:00-06:25
cerkev sv. Petra, RadovljicaMAŠA "ZORNICA"

sreda, 4. december 2019, 06:00-06:25
cerkev sv. Petra, RadovljicaMAŠA "ZORNICA"

četrtek, 5. december 2019, 06:00-06:25
cerkev sv. Petra, RadovljicaMAŠA "ZORNICA"

petek, 6. december 2019, 06:00-06:25
cerkev sv. Petra, RadovljicaMAŠA "ZORNICA"

ponedeljek, 9. december 2019, 06:00-06:25
cerkev sv. Petra, RadovljicaMAŠA "ZORNICA"

torek, 10. december 2019, 06:00-06:25
cerkev sv. Petra, RadovljicaMAŠA "ZORNICA"

sreda, 11. december 2019, 06:00-06:25
cerkev sv. Petra, RadovljicaMAŠA "ZORNICA"

četrtek, 12. december 2019, 06:00-06:25
cerkev sv. Petra, RadovljicaMAŠA "ZORNICA"

petek, 13. december 2019, 06:00-06:25
cerkev sv. Petra, RadovljicaMAŠA "ZORNICA"

ponedeljek, 16. december 2019, 06:00-06:25
cerkev sv. Petra, RadovljicaMAŠA "ZORNICA"

torek, 17. december 2019, 06:00-06:25
cerkev sv. Petra, RadovljicaMAŠA "ZORNICA"

sreda, 18. december 2019, 06:00-06:25
cerkev sv. Petra, RadovljicaMAŠA "ZORNICA"

četrtek, 19. december 2019, 06:00-06:25
cerkev sv. Petra, RadovljicaMAŠA "ZORNICA"

petek, 20. december 2019, 06:00-06:25
cerkev sv. Petra, RadovljicaMAŠA "ZORNICA"

ponedeljek, 23. december 2019, 06:00-06:25
cerkev sv. Petra, RadovljicaMAŠA "ZORNICA"

torek, 24. december 2019, 06:00-06:25
cerkev sv. Petra, RadovljicaBOŽIČNA SVETA MAŠA

torek, 24. december 2019, 18:00-19:00
cerkev sv. Petra, Radovljica

Božično praznovanje se začne na sveti večer, 24. decembra. V družinah ne pozabite vsaj na kratko molitev, med katero pokropite svoje domove oz. stanovanja z blagoslovljeno vodo in pokadite s kadilom.

POLNOČNICA

sreda, 25. december 2019, 00:01-01:30
cerkev sv. Petra, Radovljica

Božično praznovanje se začne na sveti večer, 24. decembra. V družinah ne pozabite vsaj na kratko molitev, med katero pokropite svoje domove oz. stanovanja z blagoslovljeno vodo in pokadite s kadilom.

BOŽIČ - GOSPODOVO ROJSTVO: SVETA MAŠA

sreda, 25. december 2019, 08:00-09:00
cerkev sv. Petra, RadovljicaBOŽIČ - GOSPODOVO ROJSTVO: SVETA MAŠA

sreda, 25. december 2019, 10:00-11:00
cerkev sv. Petra, RadovljicaSV. ŠTEFAN - MAŠA Z BLAGOSLOVOM SOLI IN VODE

četrtek, 26. december 2019, 08:00-09:00
cerkev sv. Petra

Na ta dan je še posebej slovesno, ker praznujemo tudi državni praznik – dan samostojnosti in enotnosti! Med sveto mašo bo blagoslov vode in soli. Ponekod je običaj prinašanja živine pred oltar (figur konj in govedi) in blagoslov le-teh za zdravje.

SV. ŠTEFAN - MAŠA Z BLAGOSLOVOM SOLI IN VODE

četrtek, 26. december 2019, 10:00-11:00
cerkev sv. Petra

Na ta dan je še posebej slovesno, ker praznujemo tudi državni praznik – dan samostojnosti in enotnosti! Med sveto mašo bo blagoslov vode in soli. Ponekod je običaj prinašanja živine pred oltar (figur konj in govedi) in blagoslov le-teh za zdravje.

MINI SVETOPISEMSKI MARATON

sobota, 25. januar 2020, 07:00-18:00
kapela v župnišču

Sveto pismo bomo brali v soboto, 25. januarja, v župnijski kapeli. Z branjem bomo pričeli ob 7. uri in bomo neprekinjeno brali do večerne svete maše (ob 18. uri). Več o Mini svetopisemskem maratonu v Radovljici si preberite tukaj.