Skala (št. 673, leto XXXVII)

PRIHAJA TIHO

Čas duhovne priprave na božič začenjamo s praznovanjem prve adventne nedelje in ga sklenemo na prvi sveti večer. Jezus nas v adventu vabi k pripravljenosti, kajti ko ne pričakujemo in ko najmanj mislimo, bo prišel in nas obiskal. Tudi nam se Bog približuje v vsakdanjih dogodkih, v vsakdanjem delu in rednih obveznostih, v enoličnih opravilih in dnevnih dolžnostih, v redni molitvi in v ljubezni do bližnjih. Apostol Pavel govori, da je pomembno, da vero živimo sredi vsakdanjega življenja: »Živimo pošteno, ne v požrešnosti in popivanju, ne v prepirljivosti in v nevoščljivosti. Pač pa si oblecite Gospoda Jezusa Kristusa« (Rim 13,13–14). Bog prihaja k nam nevsiljivo in tiho, brez hrupa, v bližnjem človeku in sredi vsakdanjih opravil. Ljudje običajno pričakujejo Odrešenika v izrednih dogodkih.

Na to nevarnost opozarja tudi Jezus v evangeliju, ko navede dneve v času Noeta. Še malo časa pred potopom so ljudje živeli brezskrbno in niso »ničesar slutili«. Pogubilo jih je napačno prepričanje, da bo Bog prišel v izjemnih dogodkih in doživetjih in se niso spreobrnili. Podobno napačno prepričanje lahko opažamo pri dveh vrstah ljudi. Prvi hlastajo po posebnih doživetjih, zanemarjajo pa srečanje z Bogom v vsakdanjih opravilih. Drugi trdijo, da bodo verjeli v Boga, če bodo videli kakšen velik čudež ali kakšen nenavaden dogodek. Žal pa se ne prvi ne drugi ne spreobrnejo, ker teh dogodkov noče biti ali pa jih oni nočejo videti. Jezus nas zato vabi, naj bomo budni in naj odkrivamo Božjo navzočnost v vsakdanjosti. 


Preberite si župnijski list v pdf obliki: