Skala (št. 675, leto XXXVIII)

VEČ LUČI

Nemški pesnik Johann Wolfgang Goethe (1749-1832) je menda pred smrtjo vzkliknil: »Več luči!« Dandanes, ko nas okoljevarstveniki opozarjajo na svetlobno onesnaženje, bi bilo po svoje primernejše geslo: »Manj luči!« To bi bilo tudi v skladu z geslom: »Manj je več.« Kakor koli, januarja je dan že nekoliko daljši kakor decembra. To pomeni, da je že več naravne svetlobe (»več luči«). Znan je rek: »O Kraljevem se dan podaljša, kolikor petelin čez prag skoči.« Manj znan je tale: »Na sv. Treh kraljev dan je dan za en petelinov kobalj (korak) daljši.« Luč kot naravna svetloba omogoča biološko življenje. »Obstaja pa tudi notranja luč, lastna Besedi, ki omogoča duhovno življenje in daje smisel bivanju« (Silvano Fausti, Skupnost bere Janezov evangelij, str. 19). Na novega leta dan, na slovesni praznik Marije, Božje matere, se pri sv. maši bere predgovor k Janezovemu evangeliju.


Preberite si župnijski list v pdf obliki: