Skala (št. 687, leto XXXIX)

VELIKONOČNA IN SLEHERNA NEDELJA

Jezus je pred obuditvijo Lazarja izrekel slovesne besede: »Jaz sem vstajenje in življenje« (Jn 11,25). Na veliko noč pa je Gospod zmagoslavno vstal iz groba. Kot Vstali govori: »Ne boj se! Jaz sem Prvi in Poslednji in Živi. Bil sem mrtev in, glej, živim na vekov veke in imam ključe smrti in podzemlja« (Raz 1,17-18). To je največje oznanilo vsakemu človeku. Jezus Kristus je za vse umrl in vstal, da bi nam odprl vrata večnega življenja. To je praznik, ki ne pozna zatona. Veselimo in radujmo se! Naj Kristusova velikonočna zmaga oblikuje naše zemeljsko romanje na poti v večno domovino. Spomin Kristusovega vstajenja so prvi kristjani obhajali s skupno udeležbo pri sv. maši in sv. obhajilu vsako nedeljo znova. Nedelja jim je bila vsakotedenska velika noč. Obenem s Kristusovim so obhajali tudi praznik svojega duhovnega vstajenja, izvršenega pri krstu. Obnavljanje in utrjevanje krstnih milosti je nedelja ohranila prav do danes. Na to smo preveč pozabili.

Drugi vatikanski cerkveni zbor nam hoče to spet živo poklicati v spomin: »Na Gospodov dan naj se verniki zbirajo, da se ob poslušanju Božje besede in z udeležbo pri evharistiji spominjajo trpljenja, vstajenja in poveličanja Gospoda Jezusa ter se zahvalijo Bogu, ki jih je ‘prerodil za živo upanje po vstajenju Jezusa Kristusa od mrtvih’ (1 Pet 1,3). Zato je nedelja prvi in glavni praznični dan, temelj in jedro celotnega cerkvenega leta.« Tone Štrukelj


Preberite si župnijski list v pdf obliki: