Skala (št. 677, leto XXXVIII)

Veliko noč praznujemo prvi dan v tednu. V nasprotju s soboto, ki je dan počitka (po hebrejski besedi šābath, počivati) in sedmi dan v tednu, je velika noč in s tem tudi nedelja prvi dan v tednu kot dan novega stvarjenja ob Jezusu, vstalem od mrtvih.

Skala (št. 675, leto XXXVIII)

Nemški pesnik Johann Wolfgang Goethe (1749-1832) je menda pred smrtjo vzkliknil: »Več luči!« Dandanes, ko nas okoljevarstveniki opozarjajo na svetlobno onesnaženje, bi bilo po svoje primernejše geslo: »Manj luči!« To bi bilo tudi v skladu z geslom: »Manj je več.« Kakor koli, januarja je dan že nekoliko daljši kakor decembra.