Duhovnost

Gospodovo oznanjenje: prenos sv. maše

Tudi na slovesni praznik Gospodovega oznanjenja lahko na župnijski Facebook strani spremljate prenos svete maše s pričetkom ob 18h. Vabljeni, da si preberete današnjo Božjo besedo.

Oglejte si posnetek svete maše na Youtube kanalu župnije Radovljica

Angel ji je rekel: »Ne boj se, Marija, kajti našla si milost pri Bogu« (Lk 1,30).

1. berilo

Berilo iz knjige preroka Izaija (Iz 7,10-14)

Tiste dni je Gospod govoril Ahazu: »Izprosi si znamenje od Gospoda, svojega Boga, v globočini zdolaj ali v višavi zgoraj!« Ahaz je odgovoril: »Ne bom prosil in ne bom preizkušal Gospoda.« Tedaj je rekel Izaija: »Slišite torej, Davidova hiša: vam je premalo nadlegovati ljudi, da nadlegujete še mojega Boga? Zato vam bo Vsemogočni sam dal znamenje: Glej, devica bo spočela in rodila sina, ki ga bo imenovala Emanuel, kar pomeni: Z nami je Gospod.«

Psalm

Odpev: »Glej, prihajam, da spolnim tvojo voljo, Gospod.«

Ps 40,7-11

Klavnih in jedilnih daritev nisi hotel, vendar ušesa si mi odprl.
Žgalnih žrtev in daritev za greh nisi terjal; tedaj sem rekel: »Glej, prihajam!«

Odpev: »Glej, prihajam, da spolnim tvojo voljo, Gospod.«

Tedaj sem rekel: »Glej, prihajam; v zvitku knjige je o meni pisano:
Izpolnjevati tvojo voljo, moj Bog, me veseliin tvoja postava je v mojem srcu.«

Odpev: »Glej, prihajam, da spolnim tvojo voljo, Gospod.«

Oznanjeval sem pravičnost v velikem zboru; glej, svojih ustnic nisem zapiral;
Gospod, ti veš. Tvoje pravičnosti nisem skrival v svoje srce, o tvoji zvestobi in tvoji moči sem pripovedoval.

Odpev: »Glej, prihajam, da spolnim tvojo voljo, Gospod.«

2. berilo

Berilo iz pisma Hebrejcem (Heb 10,4-10)

Bratje in sestre, nemogoče je, da bi kri volov in kozlov odvzemala grehe. Zato Kristus ob svojem prihodu na svet pravi: »Daritve in žrtve nisi hotel, a telo si mi pripravil; žgalne daritve in daritve za greh ti niso bile všeč. Tedaj sem rekel: ›Glej, prihajam – o meni je pisano v knjigi – da izpolnim, o Bog, tvojo voljo.‹« Prej je rekel: »Daritev in žrtev, žgalnih daritev in daritev za greh, kakor se po postavi darujejo, nisi hotel in ti niso bile všeč; nato pa je rekel: »Glej, prihajam, da izpolnim, o Bog, tvojo voljo.« Prvo odpravlja, da postavi drugo. Po tej volji smo z daritvijo telesa Jezusa Kristusa posvečeni enkrat za vselej.

Evangelij

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 1,26-38)

Tisti čas je bil angel Gabriel od Boga poslan v galilejsko mesto, ki se imenuje Nazaret, k devici, zaročeni z možem, ki mu je bilo ime Jožef, iz Davidove hiše, in devici je bilo ime Marija. Ko je prišel k njej, je rekel: »Pozdravljena, milosti polna, Gospod je s teboj!« Pri teh besedah se je prestrašila in je razmišljala, kaj naj pomeni ta pozdrav.

Angel ji je rekel: »Ne boj se, Marija, kajti našla si milost pri Bogu. Glej, spočela boš in rodila sina, ki mu daj ime Jezus. Ta bo velik in Sin Najvišjega; Gospod Bog mu bo dal prestol njegovega očeta Davida, kraljeval bo Jakobovi hiši vekomaj in njegovemu kraljestvu ne bo konca.«

Marija pa je rekla angelu: »Kako se bo to zgodilo, ko moža ne poznam?« Angel ji je odgovoril: »Sveti Duh bo prišel nadte in moč Najvišjega te bo obsenčila, zato bo tudi Sveto, ki bo rojeno, Božji Sin. In glej, tvoja sorodnica Elizabeta je tudi spočela sina v svoji starosti; in to je šesti mesec njej, ki je nerodovitna; kajti pri Bogu ni nič nemogoče.«

Marija je rekla: »Glej, dekla sem Gospodova, zgodi se mi po tvoji besedi!« In angel je šel od nje.