Dobrodošli v naši cerkvi!

Slovenski škofje so odločili, da se s ponedeljkom, 4. maja 2020, cerkve ponovno odprejo za bogoslužje z udeležbo vernikov. Tako se bodo verniki lahko udeležili svetih maš in prejemali nekatere zakramente. Da bo poskrbljeno za varnost vseh, bo potrebno upoštevanje posebnih navodil.

SVETE MAŠE:

V mesecu maju bodo ob nedeljah zaradi lažjega zagotavljanja varnostne razdalje in varstva zdravja ljudi tri svete maše. Svete maše bodo ob 8.00, 9.00 in 10.00!

Pri vhodu v cerkev si mora vsak razkužiti roke z ustreznim razkužilnim sredstvom, ki ga zagotovi župnik oz. župnijski sodelavci.

Verniki morajo v cerkvi in v klopeh ohranjati medsebojno varnostno razdaljo vsaj 1,5 metra, kar pomeni, da mora biti vsaj vsaka druga vrsta prazna. Te omejitve ne veljajo za družine oz. osebe, ki živijo v istem gospodinjstvu. 

SVETO OBHAJILO:

Sveto obhajilo se bo delilo po blagoslovu na koncu svete maše.

Vernikom je dovoljeno deliti sveto obhajilo samo na roko brez izjeme. Preden se obhajajo, si verniki s prosto roko odmaknejo masko, takoj po zaužitju svete hostije pa si masko zopet namestijo čez obraz.

Sveto obhajilo se deli po določenem zaporedju oz. razvrstitvi po klopeh. Za lažjo predstavo glej grafično podobo.

Verniki pristopajo k obhajilu na sredini, kjer stoji duhovnik oz. delivec obhajila.

Najprej pristopijo k obhajilu verniki, ki sedijo v sredinskih klopeh, od sprednjih do zadnjih. Nato sledijo verniki, ki sedijo v stranskih klopeh in po enaki poti pristopijo k obhajilu. 

Prosimo Vas, da sledite navodilom in pazite nase in druge.

Podrobnejša navodila najdete na spodnji povezavi:

Navodila slovenskih škofov za vzpostavitev javnega bogoslužja v slovenskih cerkvah v času epidemije COVID-19