Skala (št. 658, leto XXXVI)

PRAZNIK SVETEGA PETRA IN PAVLA, 29. JUNIJ

Slovesni praznik apostolov Petra in Pavla nam predstavlja dva moža, ki sta bila po Božjem načrtu izbrana, da postavita človeški temelj Kristusovi Cerkvi. Svetega Petra je Kristus določil za skalo, na kateri bo zidal svojo Cerkev, svetega Pavla pa za orodje, ki naj ponese njegovo ime med pogane.

Oba sta isti dan proslavila Kristusa v Neronovem času z mučeniško smrtjo. Peter je bil križan, Pavel obglavljen. Čeprav sta bila Peter in Pavel po izobrazbi, značaju in osebnosti različna, sta po Božjih načrtih polagala temelje Cerkve. Hvalospev tega praznika ju takole označuje: Peter je prvi izpovedal vero v Kristusa, tvojega Sina, Pavel nam je globine te vere osvetlil. Peter je združil v prvo Cerkev ostanek izvoljenega ljudstva, Pavel pa je kot učitelj narodov oznanil evangelij odrešenja vsemu svetu. Na različne načine sta zbirala eno Kristusovo družino, Cerkev. Zato ju krščanski svet skupaj proslavlja in ju v nebesih druži skupni venec slave.


Preberite si župnijski list v pdf obliki: