Skala (št. 663, leto XXXVI)

ZAJEMATI IZ BOŽJIH OBLJUB

Ste se že kdaj vprašali, česa si zares želite, po čem zares hrepenite? Pri tem ne mislim na nov avto, razkošno stanovanje, vitko postavo ali dobro plačano službo. Izpolnitev teh želja nam res prinaša občutekugodja, uspeha, samopotrditve in varnosti, toda vse to le začasno. Bržko tega nimamo, se nas poloti nemir, strah, negotovost in življenje lahko kaj hitro izgubi smisel. Najgloblje človekovo hrepenenje presega izpolnitev želja, ki zadovoljijo le telo. Človek se more čutiti izpolnjenega, le če nahrani tudi svojo dušo. Ta hrepeni po miru,ljubezni, upanju, resnici … Hrepeni po Bogu, ki je smisel našega življenja. Ne bojmo se slišati tega hrepenenja. Ne verjemimo, da ni resnično, da je le plod naše domišljije, da je nedosegljivo, saj ima svoj izvir v obljubah, ki jih Bog daje in uresničuje v vsej zgodovini. »Vem za načrte, ki jih imam z vami, govori Gospod: načrte blaginje in ne nesreče, da vam dam prihodnost in upanje« (Jer 29, 11).

Te in drugih v Svetem pismu zapisanih obljub se kristjani še posebej spominjamo v adventnem času. Navdajajo nas z veseljem, upanjem intolažbo. Prav tega smo v današnjem času zelo potrebni. Naš vsakdanjik je poln skrbi, prihodnost je negotova, družbeno dogajanje pa nasnavdaja s strahom. Kljub blaginji mnogi med nami niso srečni in kljubskorajda neomejenim možnostim za povezovanje so mnogi med namiosamljeni. Sredi vsega tega je z nami Božja obljuba. Tista vesela vest, ki potrtosti vrača veselje, brezvoljnosti smisel, strahu pogum … Tista sila, ki v vseh časih človeku vliva moč, da zmore nositi breme vsakdana.Tisto hrepenenje, ki tudi v času največje stiske upa upati. Tista Ljubezen, ki zmore zaceliti še tako globoke rane. Naj se v tem adventnem času vera in zaupanje v to Božjo obljubo še okrepi. Naj nas Jezus najde čuječe in pripravljene, da nas bo mogel obdarovati s tem, kar je za nas pripravljeno od vekomaj. S. P.


Preberite si župnijski list v pdf obliki: