Luč miru iz Betlehema

Človek, ne jezi se!

Stanje v Sloveniji se v zadnjem času precej zaostruje, družbena klima je slaba, dogodki in različnost mnenj so Slovence še bolj razdelili kakor poprej. To se odraža predvsem v obnašanju med nami, drug z drugim smo začeli ravnati zelo grdo, zdi se nam, da je naša pravica drugemu povedati, kar mu gre, brez olepšav.

Zdi se, da je tako zato, ker drug drugega ne razumemo več kot nekaj za naše življenje pomembnega, nasprotno, velikokrat se obnašamo, kakor da bi bilo bolje, če drugega – še posebej, če se ne strinja z nami ali nam dela škodo – sploh ne bi bilo

Toda človek ob nas je največje bogastvo, ki ga imamo. Vsak človek, ne samo tisti, s katerim nam je prijetno, vsak je nepogrešljiv za naše življenje. Zato smo se z letošnjo poslanico LMB odločili poudariti pomen vljudnosti in spoštovanja med nami. Tako se namreč gradi mir, ki ga oznanja in prinaša božični dogodek, prihod Božjega Sina na svet. Tako se prižiga luči, ki jih človek človeku ne more dati drugače, kakor da ta luč postane on sam. In za to je potrebna samo drobna odločitev, da bomo drug z drugim spet ravnali kot s človekom, ki ima svojo vrednost in svoje dostojanstvo. 

Začnimo torej z lepo besedo, ki rodi nekaj lepega. Pozdravljajmo se. Bodimo vljudni drug do drugega. Tako se bo Bog, ki je Beseda, med nami rodil tudi letos. V naših besedah.


Tudi letos nam bodo skavti prinesli »Luč miru iz Betlehema«. V soboto 18. decembra, bo pri večerni sveti maši sprejem betlehemske luči.