Skala (št. 560, leto XXVI)

Za vsako župnijo je slovesnost nove maše priložnost, da ohranja zdravo tradicijo, da jo gradi na vrednotah, ki se današnjemu svetu zdijo preživete. To so namreč pristna in redna molitev, zaupanje v Božje delovanje na vsakem koraku, ki ga človek naredi, zvestoba dani besedi, iskrenost, resnicoljubnost, poštenost, čistost…
Novomašnik je odraz vseh teh kreposti. Nov duhovniški ali redovniški poklic je dar, ne le za posamezno župnijo, ampak za celotno katoliško Cerkev.

Zato našega novomašnika ANDREJA SOTLERJA z radostjo pozdravljamo v svoji sredi in se mu zahvaljujemo za njegov »DA« božjemu povabilu.

Rojen je 30. 07. 1981 na Jesenicah očetu + Dragomilu in materi Danici. V družini sta še brat Janez in sestra Irena. Mašniško posvečenje bo prejel na god apostolov Petra in Pavla 29. junija. Novo mašo pa bo daroval v župnijski cerkvi sv. Petra v Radovljici 9. julija ob 10.00 uri.

VSI RADOL´ČANI smo povabljeni na novo mašo, saj je krona srčnih molitev za nove duhovne poklice prav prisostvovanje pri novi maši, pa čeprav bo cerkev morebiti pokala po šivih.

Andrej Župan, župnik

Preberite si župnijski list v pdf obliki: skala_560