Skala (št. 565, leto XXVI)

Posted Posted in Skala

Naši predniki so radi božič imenovali »sveti dan«. Zavedali so se in kar okušali so, kako je v vsakdanje življenje vstopilo nekaj velikega in ga popolnoma prevzelo. S tem prihodom se je naše življenje bistveno spremenilo. Ta isti pomen ima odpiranje svetih vrat ob vsakem svetem letu.

Skala (št. 560, leto XXVI)

Posted Posted in Skala

Za vsako župnijo je slovesnost nove maše priložnost, da ohranja zdravo tradicijo, da jo gradi na vrednotah, ki se današnjemu svetu zdijo preživete. To so namreč pristna in redna molitev, zaupanje v Božje delovanje na vsakem koraku, ki ga človek naredi, zvestoba dani besedi, iskrenost, resnicoljubnost, poštenost, čistost…