Skala (št. 556, leto XXVI)

Spoštovani Radolčani!

Papež Janez Pavel II. nas je od prvega dne, ko je postal Petrov naslednik, vabil in spodbujal: »Ne bojte se sprejeti Kristusa!« To želi biti tudi misijon. Kristus nam je pokazal in razodel, kaj pomeni biti resnično človek. Kristjani smo nosilci tega sporočila zase in za vse ljudi. Bog nam je zaupal to veličastno in sveto nalogo. Če svet še stoji, stoji zaradi dobrega in tako bo tudi v prihodnje. …. Moč kristjanov ni ekonomska ali politična, pač pa moralna. Prvi kristjani so uresničili Jezusovo zapoved, da je treba Boga ljubiti nad vse in svojega bližnjega kot sam sebe. Rečeno je: »Množica teh, ki so sprejeli vero, je bila kakor eno srce in ena duša. Apostoli so z veliko močjo pričevali o vstajenju Gospoda Jezusa in velika milost je bila nad vsemi« (Apd 4,32a–33). Župnija najprej duhovna ustanova in poslanstvo vseh njenih članov duhovno. Zato želimo svoje duhovno življenje in povezanost s Cerkvijo poglobiti z misijonom. Povabljen in dobrodošel si tudi ti, dragi brat ali draga sestra, nihče pa ni prisiljen.

Prosimo, sprejmite tudi to vabilo v duhu dobrohotnosti in svobodne izbire.

Preberite si župnijski list v pdf obliki: Skala_556