NoviceRazmišljanje

Požrtvovalnost, darovi in prostovoljno delo

POZDRAVNI NAGOVOR V IMENU RADOVLJIŠKIH FARANOV

Cenjeni ljubljanski nadškof in metropolit msgr. Stanislav Zore,

v imenu radovljiških faranov Vas na tretjo velikonočno nedeljo lepo pozdravljam v župnijski cerkvi sv. Petra, kateri začetki segajo predvidoma v 10. stoletje.

Kasneje v njeni okolici Ortenburžani ustanovijo trg in dvignejo njegov pomen tako, da cerkev iz navadne lastniške povzdignejo v župnijsko.

Prelomno obdobje za našo župnijo je bila ustanovitev ljubljanske škofije. V ustanovni listini z leta 1461 je cesar Friderik III. župnijo Radovljica podelil v posest ljubljanskemu stolnemu proštu. Papež Pij II. v potrditveni buli določi, da je vsakokratni ljubljanski stolni prošt radovljiški župnik. Tako so konec 15. stoletja nastali dobri pogoji za zgraditev večjega in na tri ladje razdeljenega cerkvenega prostora.

Po koncu srednjega veka pusti močan pečat na cerkev obdobje baroka. Do velikih sprememb pride v novi dobi, ko leta 1891 dobi Radovljica od ljubljanskega prošta neodvisnega župnika. V duhu regotizacije cerkev temeljito spremeni in obnovi prvi samostojni župnik Novak. Za njim so bile v dvajsetem stoletju prisotne manjše obnove.

Zaradi načetih temeljev je pred dvema letoma naš gospod župnik in dekan Andrej Župan pričel z obsežno obnovo cerkve. Med obnovo sta bila statično sanirana kor in pročelje cerkve pri tem pa odkriti zgodovinsko pomembni detajli. Obenem je bila cerkev na novo elektrificirana, notranjost pa prebeljena ter na koru položen parket. Goršičeve orgle z leta 1889 so bile generalno restavrirane. Tu velja omeniti sposobnost našega gospoda župnika pri izbiri kvalitetnih mojstrov, ki so vodili obnovitvena dela. Kot dober gospodar je znal ravnati z denarjem in prav zato večkrat organiziral dobro obiskane delovne akcije. Z veseljem lahko ugotovimo, da je večji del obnove že poplačan.

Ob tej priliki izkoriščam priložnost, da se gospodu župniku Andreju Županu v imenu radovljiških faranov posebej zahvalim. Predvsem za pogum, da se je lotil tako obsežne obnove z neverjetnim občutkom za stavbno dediščino. Pri njegovih prizadevanjih ga farani še naprej podpiramo in mu zaupamo.

Spoštovani g. nadškof. S požrtvovalnostjo, darovi in prostovoljnim delom nam je faranom pod vodstvom g. župnika uspelo obnoviti notranjost. Kot slišimo restavrirane orgle ponovno veličastno pojo. Z obnovitvenimi deli radovljiški farani ponovno potrjujemo vero v Sveto Katoliško Cerkev. Glede na omenjeno Vas naprošamo, da blagoslovite obnovljene dele našega svetišča, Vurnikov tabernakelj  in orgle.

Klemen Bohinc,
tajnik ŽPS