Oratorij 2019: “Imaš moč”

Oratorij bo v župniji Radovljica potekal od 14. do 20. julija.

Med letošnjim oratorijem bomo spoznavali lik Petra Klepca, o katerem pripoveduje dolenjska legenda. Zaradi svoje majhne postave in telesne šibkosti ima Peter težko otroštvo in njegova vera vase je ves čas na preizkušnji. »Če bi bil močnejši, bi bilo moje življenje veliko lažje,« si pogosto misli.

Kljub temu da Peter hrepeni po večji telesni moči, pa ni brez darov in brez vsakršne moči. Zelo skrben in pozoren je do mame, kot pastir je ravno tako spreten kot njegovi sovrstniki, če ne še bolj, kljub težavam, ki mu jih povzročajo drugi pastirji, Peter ni zamerljiv in vedno odpušča. Prav tako ne goji zamere do sovaščanov, ki vidijo njegovo stisko, a se raje obrnejo stran, kot da bi mu pomagali. Vse to so darovi, ki jih Bog v svoji ljubezni Petru podari že v zibelko.

Na oratorij sprejmemo 120 prijavljenih otrok. Prosimo, da otroke prijavite pri gospodu župniku v času uradnih ur, najkasneje do 21. junija 2019. Prijavnice, ki bodo oddane v nabiralnik se ne štejejo!


Dragi starši

Oratorij je namenjen otrokom, ki že obiskujejo osnovno šolo. Lahko se ga udeležijo tudi predšolski otroci, rojeni leta 2014, če je na Oratoriju prisoten tudi kdo od starejših bratov, sester ali staršev.

Kaj je oratorij?

Oratorij je nacionalni projekt, katerega program poteka v župnijah celotne Slovenije. Nosilec in začetnik Oratorija je Selezijanska mladinska pastorala, ki pripravlja srečanja in izobraževanja za mlade animatorje ter izdaja priročnik za izvedbo poletnega Oratorija od leta 1995.

Oratorij je dejavnost katoliške Cerkve in pomeni predvsem prijetno preživljanje prostega počitniškega časa otrok, ki poteka znotraj določenih okvirjev po določenem urniku. Program poteka na župniji v času poletnih počitnic in traja v povprečju en teden (od nedelje do sobote), vsak dan od jutra do poznega popoldneva. Namenjen je predvsem osnovnošolcem, ki jih ves čas spremljajo animatorji (študentje, dijaki). Oratorij kot celoto vodi voditelj. Vsi sodelavci Oratorija so prostovoljci in imajo izkušnje pri delu z otroki.

Kakšen je namen oratorija?

Namen Oratorija je preko različnih dejavnosti, kot so delavnice, kateheze, družabne igre …, vzgajati otroke v zdravem duhu in telesu. Oratorij skuša otrokom dati določene vrednote in načela, ki jim bodo pomagala na poti skozi življenje.

Vzgoja otrok temelji na Jezusovem nauku. Sporočilo Svetega pisma oz. evangelija skušamo otrokom predstaviti na tak način, da bi ga lahko vsi razumeli, da bi vedeli kaj je prav in kaj ne, da bi se zavedali, da na svetu niso sami …

Oratorij je namenjen tudi aktivnemu preživljanju prostega časa in varstvu otrok. Večina staršev v času poletnih počitnic še dela v službi, zato se marsikdaj pojavi problem z varstvom otrok. Tako Oratorij ponuja enotedensko rešitev in eno skrb manj za starše, saj vejo, da so njihovi otroci v dobrih rokah animatorjev, ki poskrbijo, da otroci niso lačni in žejni, predvsem pa, da jim ni nikoli dolgčas. 🙂