Oratorij 2022: “Za Božjo slavo”

Oratorij bo v župniji Radovljica potekal od 10. do 16. julija.

Oratorij je vzgojni počitniški program za otroke, ki ga pripravljajo mladi prostovoljci. Za nekaj dni, teden ali več združuje med seboj otroke, mlade in odrasle – udeležence, animatorje in njihove voditelje.

Oratorije povezuje glavni junak, ki se v obliki zgodbe predstavi udeležencem. Program oratorija na privlačen način navdušuje za vrednote, za veselo krščansko življenje, za ustvarjalnost in pošteno participacijo v družbi.
Nepogrešljive sestavine oratorija so molitev, petje, dramska zgodba, kateheza, ustvarjalne delavnice in igre.

LETOŠNJI JUNAK

Kot ste verjetno že opazili, smo se odločili, da bo letos osrednji oratorijski lik sv. Ignacij Lojolski. V letu 2021/22 namreč obhajamo 500. obletnico spreobrnjenja omenjenega ustanovitelja jezuitov. Njegovo hrepenenje po karieri in slavi je v marsičem podobno vrednotam sodobnega časa in s tega vidika nas njegovo spreobrnjenje lahko zelo nagovarja. Nekatere vrednote, ki jih je Ignacij živel in se po njih ravnal, se morda slišijo nekoliko zastrašujoče: neustrašnost, razločevanje, romanje, šolanje, služenje … Pa vendarle bomo letos spoznali, da se z Božjo pomočjo zmore tudi to.

Letošnji oratorij nosi naslov: »ZA BOŽJO SLAVO«. S tem je dobro povzeto Ignacijevo življenje po spreobrnjenju. Če si je Ignacij kot vitez in vojak prizadeval, da bi sam postal čimbolj slaven, priljubljen in uspešen, se je od spreobrnjenja dalje začel truditi za Božjo in ne več za svojo slavo.

Na oratorij sprejmemo 120 prijavljenih otrok. Prosimo, da otroke prijavite pri gospodu župniku v času uradnih ur, najkasneje do 24. 6. 2022 ali do zapolnitve mest. Prijavnice, ki bodo oddane v nabiralnik se ne štejejo!


Dragi starši

Oratorij je namenjen otrokom, ki že obiskujejo osnovno šolo. Lahko se ga udeležijo tudi predšolski otroci, rojeni leta 2017, če je na Oratoriju prisoten tudi kdo od starejših bratov ali sester.

Kaj je oratorij?

Oratorij je nacionalni projekt, katerega program poteka v župnijah celotne Slovenije. Nosilec in začetnik Oratorija je Selezijanska mladinska pastorala, ki pripravlja srečanja in izobraževanja za mlade animatorje ter izdaja priročnik za izvedbo poletnega Oratorija od leta 1995.

Oratorij je dejavnost katoliške Cerkve in pomeni predvsem prijetno preživljanje prostega počitniškega časa otrok, ki poteka znotraj določenih okvirjev po določenem urniku. Program poteka na župniji v času poletnih počitnic in traja v povprečju en teden (od nedelje do sobote), vsak dan od jutra do poznega popoldneva. Namenjen je predvsem osnovnošolcem, ki jih ves čas spremljajo animatorji (študentje, dijaki). Oratorij kot celoto vodi voditelj. Vsi sodelavci Oratorija so prostovoljci in imajo izkušnje pri delu z otroki.

Kakšen je namen oratorija?

Namen Oratorija je preko različnih dejavnosti, kot so delavnice, kateheze, družabne igre …, vzgajati otroke v zdravem duhu in telesu. Oratorij skuša otrokom dati določene vrednote in načela, ki jim bodo pomagala na poti skozi življenje.

Vzgoja otrok temelji na Jezusovem nauku. Sporočilo Svetega pisma oz. evangelija skušamo otrokom predstaviti na tak način, da bi ga lahko vsi razumeli, da bi vedeli kaj je prav in kaj ne, da bi se zavedali, da na svetu niso sami …

Oratorij je namenjen tudi aktivnemu preživljanju prostega časa in varstvu otrok. Večina staršev v času poletnih počitnic še dela v službi, zato se marsikdaj pojavi problem z varstvom otrok. Tako Oratorij ponuja enotedensko rešitev in eno skrb manj za starše, saj vejo, da so njihovi otroci v dobrih rokah animatorjev, ki poskrbijo, da otroci niso lačni in žejni, predvsem pa, da jim ni nikoli dolgčas. 🙂