Skala (št. 679, leto XXXVIII)

BLAŽENI ALOJZIJ GROZDE: PO MARIJI K JEZUSU

Do cilja lahko človeka vodijo različne poti. Potem pa, ko zanesljivo odkriješ pravo pot, je potrebno stopiti nanjo. Pokojni škof Jožef Smej je v enem izmed svojih duhovnih zapisov to misel strnil v besedah: »Kaj pomaga videti pravo pot, če pa ne stopiš nanjo«. Blaženemu Alojziju Grozdetu (goduje 27. maja) so se že na začetku življenja iz revščine in skromnosti odpirale različne poti. Svojo pot življenja v Bogu je vezal na Božjo mater Marijo. Njeno materinsko varstvo je kljub težkim družinskim okoliščinam čutil vedno in zanesljivo. Tako je lahko tudi lažje razumeti krščansko misel: »Po Mariji k Jezusu«. Ona, ki je bila svojemu Sinu živi tabernakelj, je Grozdeta spremljala tudi v evharističnem zorenju. Kako bi drugače, kakor ravno ob Mariji, razumel in zapisal, da je evharistija Sonce njegovega življenja. Svojo evharistično podobo je izgrajeval predvsem v Marijini šoli, pod njenim varstvom in njeno materinsko roko.

Znotraj Katoliške akcije je s sovrstniki odkrival pravo podobo in vlogo, ki jo ima Marija v življenju vsakega mladca Kristusa Kralja.

V pesmi Grozde izlije svojo prošnjo k njej: »Daj do sebe mu Vodnico, da na poti kje ne zajde, da po Njej do Tebe najde!« Pobožnost do Fatimske Marije je s podobicami, ki jih je imel na zadnji poti, poti v mučeništvo, želel razširjati tudi v domačem kraju. Kako preprosto nedolžno in sinovsko vdano zvenijo njegove besede, ki jih zapiše leta 1941 v duhovni dnevnik: »Marija moja mati, jaz tvoj otrok!« Dijaški sprehodi v okolici Ljubljane so ga pogosto vodili k Mariji Pomočnici na Rakovnik. Z njemu lastno odločnostjo in neustrašnostjo mesec dni pred svojim mučeništvom na Mirni na novega leta dan 1943 kot prefekt nagovori sotovariše: »Bratje kongreganisti! Bodimo vredni nasledniki velikanov, ki so ob Marijini roki izšli iz naše kongregacije … Z Marijino pomočjo hočemo najprej posvetiti sami sebe … Slabi smo, a mogočno Mater imamo.« V tem duhu je v ognju mučeništva želel najprej iz sebe in iz drugih »izklesati svete katoličane, nepopustljive v načelih in delavne!« Dobro duhovno izhodišče tudi za našo sinodalno pot.

Igor Luzar, postulator za kanonizacijo bl. Alojzija Grozdeta


Preberite si župnijski list v pdf obliki: