Nadškof dr. Stres o pravičnosti

nadškof dr. Anton Stres na Misjionu 2012

V četrtek, 22. marca smo se z nadškofom dr. Antonom Stresom pogovarjali o aktualnih družbenih temah. Nadškof je predaval o družbenem nauku Cerkev, ki je skupek načel družbenega življenja, ki izhajajo iz krščanskega pogleda na Boga in na človeka.

Izhodišče družbenega nauka Cerkve je človekovo dostojanstvo. Dr. Stres je poudaril, da v družbi, ki je storilnostno naravnana in kjer vse ocenjujemo samo po tem, koliko koristi prejmemo od njih, ne smemo pozabiti, da je vsak človek absolutna vrednota. Ker je človek; ne glede na njegovo družbeno vlogo.

Za kristjana ni pravičnosti brez ljubezni. In obratno – ni ljubezni brez pravičnosti.

Nadškof Stres poudarja, da je odgovornost vsakega posameznika na treh ravneh – odgovoren sem zase, za bližnjega in za državo. Iz te zadnje izhaja politika, ki je plemenita dejavnost. Odgovornost za skupno dobro in pravičnost je po besedah dr. Stresa plemenito dejanje in naloga nas vseh. Politiki moremo in moramo vrniti dobro ime – tudi tako, da se angažiramo za dobro politike.