Andrej Župan

Skala (št. 563, leto XXVI)

ROŽNI VENEC Družinska molitev rožnega venca omogoči Devici Mariji, da umiri srca, jih pripravi za medsebojno odpuščanje in okrepi za prenašanje vsakdanjih težav.

Skala (št. 562, leto XXVI)

Papež Benedikt XVI. je z apostolskim pismom Vrata vere (Porta fidei) razglasil leto vere, ki bo na ravni vesoljne Cerkve potekalo od 11. oktobra 2012 do 24. novembra 2013.

Novo veroučno leto

VEROUK bomo začeli v ponedeljek, 10. septembra 2012. Če otroci še niso vrnili spričeval, naj jih prinesejo k prvi uri verouka!

Skala (št. 561, leto XXVI)

O MARIJA, MATI CERKVE Prosimo te, poskrbi za žejno človeštvo. Poskrbi za mlade in njihovo prihodnost. Pomagaj nam, da bomo živeli v gotovosti, da je Bog naša varnost in naše veselje.

Skala (št. 560, leto XXVI)

Za vsako župnijo je slovesnost nove maše priložnost, da ohranja zdravo tradicijo, da jo gradi na vrednotah, ki se današnjemu svetu zdijo preživete. To so namreč pristna in redna molitev, zaupanje v Božje delovanje na vsakem koraku, ki ga človek naredi, zvestoba dani besedi, iskrenost, resnicoljubnost, poštenost, čistost…