Nova maša

Informacije pred novo mašo

Posted on

DRAGI ŽUPLJANI IN ŽUPLJANKE Pevke in pevci, pritrkovalci, postavljalci mlajev, krasilke, gospodinje, ki bi napekle pecivo, skavti in drugi, ki vidite možnost, da bi še kakorkoli prispevali k dogajanju (npr. narodne noše, redarji …). Vaš prispevek k še eni čudoviti slovesnosti v naši župniji je nepogrešljiv in dragocen.

Nova maša

Molitev za novomašnika

Posted on

Gospod Jezus, dobri Pastir! Daroval si svoje življenje, da bi ga vsi imeli v izobilju. Šel si za izgubljeno ovco in zastavil vse, da bi jo pridobil nazaj. Podari bogastvo svojega življenja vsem ljudem, posebej fantom in dekletom, ki jih kličeš v svojo službo. Prosimo te za vse fante, posebej za našega Gašperja, da bi […]

Nova maša

Novomašno geslo: “Verujem/Credo”

Posted on

Za človeka, ki veruje v Boga pomeni pripadati Bogu samemu, zanesti se nanj in pritrditi resnicam, ki jih je on razodel, kajti Bog je resnica sama. Pomeni verovati v enega samega Boga v treh osebah: Očeta, Sina in Svetega Duha. Človek, podprt z Božjo milostjo, odgovarja Bogu s poslušnostjo vere. To pomeni, da se popolnoma […]